Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 17-05-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIII
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsE
BPrzedmioty podstawowe303151515153
1Matematyka II (w inżynierii lądowej)303151515153
CPrzedmioty kierunkowe270221503015751353015601915153
2Wytrzymałość materiałów II303151515153E
3Zaawansowane materiały konstrukcyjne302151515152
4Mechanika budowli II303151515153E
5Teoria sprężystości i plastyczności452301530152
6Podstawy projektowania i niezawodności15115151
7Metody komputerowe w inżynierii lądowej302151515152
8Konstrukcje betonowe II303151515153E
9Konstrukcje metalowe II303151515153E
10Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi303151515153E
DPrzedmioty specjalnościowe6004434545353014560515108240451515105304515306
11Mechanika kompozytów303151515153E
12Reologia302151515152
13Mechanika budowli III303151515153
14Modelowanie konstrukcji302151515152
15Ustroje powierzchniowe302151515152
16Dynamika budowli302151515152E
17Interakcja budowli z podłożem302151515152E
18Konstrukcje betonowe specjalne453301530153
19Teoria eksperymentu15115151
20Konstrukcje metalowe specjalne302151515152
21Wpływy środowiskowe na budowle30315510155103
22Mechanika zniszczenia453301530153
23Mosty II4533015302151
25Optymalizacja konstrukcji302151515152
26Ochrona środowiska w budownictwie302151515152
26Metody matematyczne w mechanice30330303
27Diagnostyka konstrukcji budowlanych302151515152
28Inżynierskie programy komputerowe302151515152
29Badania doświadczalne budowli302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem1521151521
30Seminarium dyplomowe15115151
31Praca dyplomowa2020
Razem9159051060656022021035457030240451515105306015154530
915360420135
Egzaminy8431
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS