Wydział Mechaniczny
Kierunek: Informatyka Stosowana          Specjalność: Informatyka Stosowana
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2013/2014
Data aktualizacji: 26-06-2013
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Ssemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3152190225905159064530730153
1Wychowanie fizyczne
60260301301
2Język angielski15012150604604304E
3Ekonomia i zarządzanie
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Prawo i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15115151
BPrzedmioty podstawowe7055533012030195301206015753025165451560214515609
1Analiza matematyczna605303030305E
2Algebra liniowa i geometria analityczna302151515152
3Matematyka dyskretna605303030305E
4Metody probabilistyczne i statystyka6041515301515304
5Metody obliczeniowe90745451515230305E
6Elektrotechnika i elektronika4531515151515153
7Mechanika i wytrzymałość konstrukcji30230302
8Inżynieria materiałowa30230302
9Fizyka4541515151515154E
10Metoda elementów skończonych452153015302
11Mikroprocesory i architektura komputerów605303030305E
12Języki i techniki programowania6061530151530156E
13Komunikacja człowiek-komputer4541515151515154
14Algorytmy i struktury danych454301530154E
CPrzedmioty kierunkowe91581345150270150153036030601514135759045306015304512603045452015152
1Podstawy języków internetowych453153015303
2Systemy operacyjne454153015304E
3Programowanie obiektowe4551515151515155E
4Grafika inżynierska453153015303
5Metody inżynierii wiedzy302151515152
6Sieci komputerowe605303030305E
7Bazy danych605303030305E
8Inżynieria oprogramowania4551515151515155E
9Komputerowa analiza obrazu454153015304E
10Mikrokontrolery i przetwarzanie sygnałów453153015303
11Programowanie systemów mobilnych4541515151515154
12Algorytmy i metody sztucznej inteligencji4541515151515154
13Modelowanie i wizualizacja6053015153015155
14Grafika komputerowa i DTP605303030305E
15Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych6051530151530155
16Projekt zespołowy60660303303
17Wybieralne bloki przedmiotów: A, B, C, D lub E
120860154530151541515215152
18Praktyki55
DPrzedmioty specjalnościowe390531201201203060606018303030103030303025
1Wybieralne bloki specjalnościowe (2 z 4 - A, B, C, D)
3603612012012060606018E30303010E3030308
2Seminarium dyplomowe30230302
3Praca dyplomowa1515
Razem2325210120120120301201501575303019513515903015045301201530135759045301201590105309030757530751545303030
2325390435360345330270195
Egzaminy17334412
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wychowanie fizyczne
A11 Wychowanie fizyczne
A12 Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A13 Trening rozwoju emocjonalnego

Ekonomia i zarządzanie
A31 Ekonomika przedsiębiorstw
A32 Podstawy inwentyki

Etyka, psychologia i socjologia
A41 Etyka zawodowa inżyniera
A42 Psychologia i socjologia pracy

Prezentacja
A51 Komunikacja interpersonalna
A52 Autoprezentacja
A53 Retoryka i techniki prezentacji

Prawo i ergonomia
A61 Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy
A62 Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Wybieralne bloki przedmiotów: A, B, C, D lub E
C171A Współrzędnościowe systemy pomiarowe
C171B Podstawy technik wytwarzania
C171C Mechanika
C171D Komputerowe wspomaganie badań materiałów
C171E Cyfrowe urządzenia pomiarowe
C172A Metoda elementów skończonych II
C172B Programowanie obrabiarek i robotów
C172C Wytrzymałość materiałów
C172D Materiałoznawcze bazy danych
C172E Modelowanie procesów termodynamicznych
C173A Komputerowe wspomaganie diagnostyki obrazowej
C173B Modelowanie i sterowanie procesami produkcyjnymi
C173C Systemy i zastosowania inżynierskie MES
C173D Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów
C173E Modelowanie przepływu płynów
C174A Modelowanie spalania i wymiany ciepła
C174B Systemy MRP i ERP
C174C Drgania i dynamika maszyn
C174D Zarządzanie jakością
C174E Podstawy symulacji CFD

Wybieralne bloki specjalnościowe (2 z 4 - A, B, C, D)
D11A Systemy CAE
D11B Technologia .NET i C#
D11C Komputerowe wspomaganie diagnostyki medycznej i terapii
D11D Organizacja i projektowanie systemów informatycznych
D12A Budowa aplikacji inżynierskich
D12B CMMI i inne systemy zapewnienia jakości
D12C Programowanie aplikacji przetwarzania obrazu
D12D Systemy multimedialne w przedsiębiorstwie
D13A Zaawansowane systemy CAD
D13B Zarządzanie projektami informatycznymi
D13C Metody komputerowe w medycynie
D13D Systemy informatyczne ERP
D14A Systemy pomiarowe i automatyki przemysłowej
D14B Modelowanie i optymalizacja procesów w inżynierii oprogramowania
D14C Systemy transmisji i przechowywania danych medycznych
D14D Wirtualizacja systemów informatycznych