Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Ekspolatacja i mechatronika samochodowa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2012/2013
Data aktualizacji: 14-02-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne30430152152
1Język obcy
30430152152E
BPrzedmioty kierunkowe390301801053075105753045214530730302
1Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu45345453
2Modelowanie systemów i procesów transportowych453301530153
3Systemy teleinformatyczne w transporcie303151515153
4Inżynieria systemów transportowych303151515153E
5Optymalizacja systemów transportu bliskiego i magazynowania302151515152
6Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych
30230302
7Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów
15115151
8Niezawodność i bezpieczeństwo systemów455301530155E
9Eksploatacja techniczna
304151515154E
10Systemy smarowania w środkach transportu
302151515152
11Technologia regeneracji części i zespołów
301151515151
12Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach
301151515151
CPrzedmioty specjalnościowe4505122515015303015152165901515214545153028
1Silniki spalinowe302151515152E
2Budowa samochodów i dynamika ruchu pojazdów603303030303E
3Mechatronika samochodowa603303030303E
4Elektryczne napędy samochodów302151515152
5Eksploatacja pojazdów samochodowych453301530153E
6Diagnostyka komputerowa samochodów452153015302
7Elektronika w samochodach302151515152
8Modelowanie komuterowe samochodowych systemów mechatronicznych302151515152
9Stacje obsługowo naprawcze samochodów15115151
10Zarządzanie transportem samochodowym15115151
11Inżynieria produkcji i odnowy samochodów302151515152
12Rzeczoznawstwo samochodowe301151515151
13Praca przejściowa55
14Seminarium dyplomowe30230302
16Praca dyplomowa2020
DPrzedmioty podstawowe30530305
1Matematyka stosowana i metody matematyczne w transporcie30530305E
Razem900904056025545105301204590304530210151201515307545453030
900330375195
Egzaminy945
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a język angielski
A1b język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych
B6a Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
B6b Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych

Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów
B7a Współczesne materiały konstrukcyjne
B7b Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów

Eksploatacja techniczna
B9a Eksploatacja techniczna
B9b Modele logistyczne w systemie eksploatacji

Systemy smarowania w środkach transportu
B10a Technika smarownicza
B10b Systemy smarowania w środkach transportu

Technologia regeneracji części i zespołów
B11a Regeneracja i recykling
B11b Technologia regeneracji części i zespołów

Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach
B12a Bezpieczeństwo transportu drogowego
B12b Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach