Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Matematyka          Specjalność: Modelowanie matematyczne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 29-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Msemestry
IIIIIIIVVVI
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne40520135210603030306306030760230130302452
1Wychowanie fizyczne60260301301
2Język obcy1505150301301301301301
3Wstęp do informatyki I605303030305
4Wstęp do informatyki II605303030305
5Przedmiot humanistyczny 1 (wybieralny)
30130301
6Przedmiot humanistyczny 2 (wybieralny)
30130301
7Ochrona własności intelektualnej15115151
BPrzedmioty podstawowe11409955549590135135241351352312090452210510515193030630305
1Wstęp do analizy matematycznej120106060606010E
2Wstęp do logiki i teorii mnogości606303030306
3Algebra liniowa z geometrią analityczną I908454545458E
4Algebra liniowa z geometrią analityczną II908454545458E
5Wstęp do topologii605303030305E
6Analiza matematyczna I120106060606010E
7Analiza matematyczna II120106060606010E
8Analiza matematyczna III606303030306E
9Matematyka obliczeniowa756304530456
10Matematyka dyskretna606303030306E
11Wstęp do równań różniczkowych7563030153030156E
12Rachunek prawdopodobieństwa I907454545457E
13Rachunek prawdopodobieństwa II606303030306E
14Podstawy statystyki605303030305E
CPrzedmioty kierunkowe21017105105303064545730304
1Algebra606303030306E
2Geometria303151515153
3Przedmiot wybieralny 1
604303030304
4Przedmiot wybieralny 2
604303030304
DPrzedmioty specjalnościowe300261503012060601060601130305
1Przedmiot specjalnościowy 1 (wybieralny)605303030305E
2Przedmiot specjalnościowy 2 (wybieralny)605303030305
3Przedmiot specjalnościowy 3 (wybieralny)604303030304
4Przedmiot specjalnościowy 4 (wybieralny)606303030306E
5Przedmiot specjalnościowy 5 (wybieralny)605303030305E
6Praktyka11
EPrzedmioty związane z dyplomem6018603043014
1Seminarium dyplomowe (wybieralne)60860304304
2Praca dyplomowa (wybieralny)1010E
Razem21151809458401201506016516530301651953030150180453016513560153016510560303013560303030
2115360390375375360255
Egzaminy17233423
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmiot humanistyczny 2 (wybieralny)
A1a Psychologia społeczna
A1b Socjologia

Przedmiot humanistyczny 1 (wybieralny)
A1a Filozofia
A1b Sztuczna inteligencja

Przedmiot wybieralny 1
C1a Wstęp do analizy zespolonej
C1b Teoria grafów
C1c Kodowanie algebraiczne
C1d Geometria i topologia w przestrzeni Rn

Przedmiot wybieralny 2
C1a Teoria miary
C1b Wybrane zagadnienia algebry i geometrii algebraicznej
C1c Elementy analizy funkcjonalnej
C1d Wybrane modele matematyczne gospodarki konkurencyjnej