Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Grafika komputerowa i multimedia dla inżynierów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 29-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne636954992272182
1Wychowanie fizyczne91991
2Ekonomia menedżerska18299992
3Psychologia i socjologia pracy18218182
4Technical and Professional Writing18118181
BPrzedmioty podstawowe99145445544514
1Zaawansowane techniki programowania365181818185E
2Metody obliczeniowe w nauce i technice2741891894E
3Modelowanie przestrzenne365181818185
CPrzedmioty kierunkowe99145493636918918185
1Zarządzanie projektem informatycznym365181818185E
2Programowanie równoległe i rozproszone365189918995E
3Komunikacja człowiek - komputer2741891894E
DPrzedmioty specjalnościowe261321261082727186453618125454914
1Współczesne formy multimedialnego przekazu91991
2Fizyka i fizjologia dźwięku364181818184
3Technologie przekazu multimedialnego364181818184
4Komputerowe przetwarzanie obrazu365181818185E
5Postprodukcja przekazu medialnego18299992
6Systemy CAx364189918994E
7Wizualizacja i animacja komputerowa365181818185E
8Programowanie grafiki komputerowej2739189183
9Programowanie gier2749189184
EPrzedmioty związane z dyplomem36241818181824
1Pracownia problemowa18618186
2Seminarium dyplomowe18318183
3Praca magisterska1515
Razem5589024372162819096322812745362372542719361826
55816218915354
Egzaminy8332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS