Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Grafika komputerowa i multimedia dla licencjatów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 29-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIV
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne1056159015152452302
1Wychowanie fizyczne15115151
2Ekonomia menedżerska302151515152
3Psychologia i socjologia pracy30230302
4Technical and Professional Writing30130301
BPrzedmioty podstawowe2251912010530305907514
1Zaawansowane techniki programowania605303030305E
2Metody obliczeniowe w nauce454301530154E
3Modelowanie przestrzenne605303030305E
4Architektura systemów komputerowych605303030305
CPrzedmioty kierunkowe39039180151356090151202590156014
1Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
2Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
3Komunikacja człowiek - komputer454301530154E
4Elektrotechnika i miernictwo6071515301515307E
5Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej607303030307E
6Mikroprocesory i mikrokontrolery606303030306E
7Systemy wbudowane455153015305
DPrzedmioty specjalnościowe43532210150751056030149090151415304
1Współczesne formy multimedialnego przekazu15115151
2Fizyka i fizjologia dźwięku604303030304
3Technologie przekazu multimedialnego604303030304
4Komputerowe przetwarzanie obrazu605303030305E
5Postprodukcja przekazu medialnego302151515152
6Systemy CAx6043015153015154
7Wizualizacja i animacja komputerowa605303030305E
8Programowanie grafiki komputerowej453153015303
9Programowanie gier454153015304
EPrzedmioty związane z dyplomem60243030303024
1Pracownia problemowa30630306
2Seminarium dyplomowe30330303
3Praca magisterska1515
Razem1215120525135390165120151503021015135303018045105753015606030
1215285390405135
Egzaminy11344
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS