Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Inżynieria obliczeniowa dla inżynierów
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 29-06-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne90615453015152302302
1Ekonomia menedżerska302151515152
2Technical and Professional Writing30230302
3Komunikacja interpersonalna i medialna30230302
BPrzedmioty podstawowe2101910510510510519
1Modelowanie zagadnień techninczych455153015305E
1Zaawansowane techniki programowania605303030305E
2Modelowanie przestrzenne605303030305E
3Metody obliczeniowe w nauce i technice454301530154E
CPrzedmioty kierunkowe1201060154560154510
1Programowanie równoległe i rozproszone6053015153015155E
2Zarządzanie projektem informatycznym605303030305E
DPrzedmioty specjalnościowe435352101953045459120120184530308
1Metody optymalizacji303151515153
2Sieci neuronowe303151515153
3Modelowanie rozmyte303151515153
5Obliczenia wysokiej wydajności604303030304E
6Systemy uczące się605303030305E
7Metody podejmowania decyzji605303030305E
8Bioinformatyka604303030304
9Programowanie gier454153015304
10Modelowanie zagadnień społeczno-ekonomicznych604303030304E
EPrzedmioty związane z dyplomem45201530153020
1Wykład monograficzny15215152
2Seminarium dyplomowe30330303
3Praca magisterska1515
Razem90090405753457516515150301803013545306030603030
900330390180
Egzaminy10451
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS