Wydział Mechaniczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka          Specjalność: Automatyzacja systemów wytwarzania
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Asemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne27527929291
1Wybieralne - język obcy
184189292E
2Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
91991
BPrzedmioty kierunkowe198277218363627945272727919189996992
4Teoria sterowania2749999994E
5Teoria układów dyskretnych18299992
6Automatyzacja i sterowanie pojazdów samochodowych2749999994
7Inteligentne systemy wytwarzania2749999994
8Diagnostyka i monitoring maszyn2749999994
9Systemy nadzorowania i wizualizacji2739189183
10Wybieralna - robotyka
2749999994E
11Wybieralne - systemy chłodnicze i energetyczne
18299992
CPrzedmioty specjalnościowe26149993681182772276399222791891827
1Zautomatyzowane systemy wytwarzania45418189181894
2Modelowanie i projektowanie systemów wytwarzania3639279273
3Wspomagane komputerowo projektowanie procesów wytwarzania363181818183E
4Systemy oprzyrządowania technologicznego2739999993
5Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją2729999992E
6Systemy wizyjne w procesach wytwarzania18299992
7Symulacja wytwarzania z elementami grafiki 3D18299992
8Bazy danych w systemach wytwarzania18299992
9Sieci komputerowe18299992
10Praca przejściowa55
11Seminarium dyplomowe18218182
12Praca dyplomowa1919
DPrzedmioty podstawowe81927918189279181899
1Metody optymalizacji w projektowaniu i podejmowaniu decyzji45491899918994E
2Modelowanie i identyfikacja układów mechanicznych18399993E
3Teoria i technika eksperymentu18299992
Razem56790198458113563457293645451830901836729930361891891830
567225234108
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne - język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A2a Wychowanie fizyczne
A2b Rehabilitacja
A2c Wychowanie zdrowotne

Wybieralna - robotyka
B9a Mechanika manipulatorów
B9b Dynamika robotów

Wybieralne - systemy chłodnicze i energetyczne
B11a Automatyka systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych
B11b Systemy energetyczne