Wydział Mechaniczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka          Specjalność: Mechatronika
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Asemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne27527929291
1Wybieralne - język obcy
184189292E
2Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
91991
BPrzedmioty kierunkowe198277218363627945272727919189996992
4Teoria sterowania2749999994E
5Teoria układów dyskretnych18299992
6Automatyzacja i sterowanie pojazdów samochodowych2749999994
7Inteligentne systemy wytwarzania2749999994
8Diagnostyka i monitoring maszyn2749999994
9Systemy nadzorowania i wizualizacji2739189183
10Wybieralne - robotyka
2749999994E
11Wybieralne - systemy chłodnicze i energetyczne
18299992
CPrzedmioty specjalnościowe26149135972271899945272236271827
1Modelowanie i symulacja układów mechatronicznych364189918994E
2Układy elektroniczne w mechatronice91991
3Projektowanie i programowanie sterowników2721891892
4Systemy komunikacyjne w mechatronice18299992
5Roboty przemysłowe i maszyny technologiczne2729999992
6Telematyka w pojazdach18299992
7Mechatroniczne układy maszyn roboczych18299992
8Elektryczne i hybrydowe układy napędowe2721891892
9Diagnostyczne badanie pojazdów18299992E
10Mechatroniczne układy w pojazdach454271827184
11Praca przejściowa55
12Praca dyplomowa1919
12Seminarium dyplomowe18218182
DPrzedmioty podstawowe81927918189279181899
1Metody optymalizacji w projektowaniu i podejmowaniu decyzji45491899918994E
2Modelowanie i identyfikacja układów mechanicznych18399993E
3Teoria i technika eksperymentu18299992
Razem567902345411754723672936454518301172754927304518271830
567225234108
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne - język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A2a Wychowanie fizyczne
A2b Rehabilitacja
A2c Wychowanie zdrowotne

Wybieralne - robotyka
B9a Mechanika manipulatorów
B9b Dynamika robotów

Wybieralne - systemy chłodnicze i energetyczne
B11a Automatyka systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych
B11b Systemy energetyczne