Wydział Mechaniczny
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Energetyka odnawialna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Esemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3152184225660360330230215305301533963
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60260301301
2Język obcy
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty kierunkowe11409154021027012045154510759015161053060302013560603023451530154754515136015305
1Mechanika techniczna604303030304
2Podstawy elektrotechniki90845301530305E15153E
3Podstawy elektroniki303151515153
4Podstawy automatyki4531515151515153
5Podstawy projektowania303151515153
6Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne4531515151515153
7Maszyny elektryczne6053015153015155E
8Przesyłanie energii elektrycznej4541515151515154
9Podstawy termodynamiki304151515154
10Termodynamika przemian energetycznych i wymiana ciepła9011454515305E30156E
11Mechanika płynów6041515301515304
12Technologie i maszyny energetyczne I75530151515301515155E
13Gospodarka energetyczno-cieplna303151515153
14Miernictwo energetyczne303151515153
15Miernictwo elektryczne303151515153
16Gospodarka energetyczna453301530153
17Odnawialne źródła energii I4521515151515152
18Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne6023015153015152
19Ochrona środowiska w energetyce15215152
20Eksploatacja instalacji energetycznych301151515151
21Bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej303151515153E
22Ochrona środowiska301151515151
23Organizacja i zarządzanie302151515152
24Wybieralne I
301151515151
25Wybieralne II
301151515151
26Wybieralne III
15115151
27Wybieralne IV
301151515151
28Praktyka55
CPrzedmioty specjalnościowe27036120156045303015151566045151030153020
1Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe I302151515152
2Energetyczne wykorzystanie biomasy I4541515151515154E
3Chłodnictwo i pompy ciepła303151515153E
4Utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych302151515152
5Energetyka wodna i wiatrowa303151515153E
6Kolektory słoneczne i fotoogniwa I302151515152
7Instalacje grzewcze w budownictwie niskoenergetycznym I302151515152
8Mikrosiłownie I15115151
9Seminarium dyplomowe30230302
10Praca dyplomowa1515
DPrzedmioty podstawowe8406240515010545135105451530301775451511453015815153051051545153015301530430152
1Matematyka15014906045307E45307E
2Fizyka6043015153015154
3Chemia4531515151515153
4Technologie informacyjne604303030304E
5Grafika inżynierska453153015303
6Ogrzewnictwo, wentylacja6053015153015155E
7Elektromechaniczne przemiany energii303151515153
8Wytrzymałość materiałów907301515301515305E15152
9Podstawy konstrukcji maszyn6043015153015154E
10Wymiana ciepła i masy6053015153015155E
11Pompy, sprężarki, wentylatory302151515152
12Prawo w energetyce15115151
13Wybieralne I
302151515152
14Wybieralne II
452153015302
15Wybieralne III
15115151
16Wybieralne IV
15115151
17Wybieralne V
301151515151
Razem25652101149600435453003615012060303030150195303015090604530150105606030195759015603019515105603015930453630
2565390375345375435375270
Egzaminy18233343
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Wybieralne I
B24a Silniki przepływowe
B24b Niekonwencjonalne źródła napędu
D12a Techniki czystego spalania
D12b Emisja toksycznych składników spalin silnikowych

Wybieralne II
B26a Podstawy chłodnictwa
B26b Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
D14a Analiza i projektowanie systemów energetycznych
D14b Projektowanie sieci ciepłowniczych

Wybieralne III
B28a Środki transport. i przetwarzania energii w pojazdach
B28b Energetyka napędu i hamowania pojazdów lądowych
D16a Aerodynamika
D16b Aerodynamika dużych prędkości

Wybieralne IV
B30a Magazynowanie i transport mediów
B30b Techniczne bezpieczeństwo pracy
D1a Procesy wytwarzania części maszyn
D1b Techniki wytwarzania

Wybieralne V
D20a Silniki spalinowe
D20b Maszyny cieplne