Wydział Mechaniczny
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Systemy i urządzenia energetyczne
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Esemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne15115151
1Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
15115151
BPrzedmioty kierunkowe12064515151530303451515153
1Modelowanie CFD30330303
2MES w obliczeniach urządzeń energetycznych301151515151
3Wybieralne I
301151515151
4Wybieralne II
301151515151
CPrzedmioty specjalnościowe4955321060751203012030606024903015603029
1Kotły parowe i grzewcze4531515151515153E
2Turbiny parowe, gazowe i wodne II303151515153E
3Elektrownie i zaawansowane systemy energetyczne4531515151515153E
4Analiza i opracowanie danych eksperymentalnych15115151
5Spalanie paliw II302151515152
6Projekt z urządzeń instalacji kotłowych15115151
7Miernictwo i systemy pomiarowe303151515153
8Praca przejściowa55
9Multimedia w energetyce15115151
10Monitorowanie maszyn i urządzeń energetycznych301151515151
11Wybieralne I
302151515152
12Wybieralne II
4521515151515152
13Wybieralne III
301151515151
14Wybieralne IV
452153015302
15Wybieralne V
301151515151
16Wybieralne VI
301151515151
17Praca dyplomowa1919
18Seminarium dyplomowe30230302
DPrzedmioty podstawowe3153012075307515120601575152715153
1Język obcy
30430152152E
2Metody programowania w obliczeniach naukowych i inżynierskich30330303
3Metody numeryczne303151515153
4Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień drganiowych i akustycznych303151515153
5Wymiana ciepła303151515153E
6Elektroenergetyka zakładów przemysłowych303151515153
7Technologie i maszyny energetyczne II303151515153E
8Instalacje grzewcze302151515152
9Wybrane zagadnienia z wytrzymałości15115151
10Obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych303151515153
11Mechanika płynów302151515152
Razem94590375165120901653012060157545301656090156030904515603030
945315390240
Egzaminy624
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Rehabilitacja
A1c Wychowanie zdrowotne

Wybieralne I
B3a Silniki spalinowe
B3b Maszyny cieplne
C11a Rurociągi i instalacje energetyczne
C11b Układy pomocnicze elektrowni

Wybieralne II
B5a Termodynamika gazów wilgotnych
B5b Podstawy przemian energetycznych
C1a Systemy energii niekonwencjonalnej
C1b Odnawialne źródła energii II

Wybieralne III
C15a Audyt energetyczny budynku
C15b Projektowanie instalacji grzewczych

Wybieralne IV
C17a Pompy, wentylatory i sprężarki
C17b Transport pneumatyczny i hydrauliczny

Wybieralne V
C19a Aerodynamika
C19b Turbiny wodne i wiatrowe

Wybieralne VI
C21a Automatyka w energetyce
C21b Dynamika i regulacja urządzeń energetycznych

Język obcy
D11 Język angielski
D12 Język niemiecki
D13 Język francuski
D14 Język rosyjski