Wydział Mechaniczny
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Urządzenia i instalacje ochrony środowiska
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Esemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne15115151
1Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
15115151
BPrzedmioty kierunkowe12064515151530303451515153
1Modelowanie CFD30330303
2MES w obliczeniach urządzeń energetycznych301151515151
3Wybieralne I
301151515151
4Wybieralne II
301151515151
CPrzedmioty specjalnościowe480531507560135601357560241560756029
1Wymienniki masy w ochronie środowiska302151515152E
2Procesy mechaniczne w ochronie środowiska302151515152E
3Bezpieczeństwo zintegrowane302151515152
4Pompy sprężarki wentylatory302151515152
5Podstawy projektowania urządzeń303151515153E
6Praca przejściowa55
7Projektowanie instalacji ochrony środowiska45245452
8Laboratorium z ochrony środowiska45245452
9Zagadnienia niskiej emisji
302151515152
10Prawne aspekty ochrony środowiska I
302151515152
11Prawne aspekty ochrony środowiska II
302151515152
12Przedmioty uzupełniające I
302151515152
13Przedmioty uzupełniające II
302151515152
14Wybieralne I
301151515151
15Wybieralne II
301151515151
16Seminarium dyplomowe30230302
17Praca dyplomowa1919
DPrzedmioty podstawowe3153012075307515120601575152715153
1Język obcy
30430152152E
2Metody programowania w obliczeniach naukowych i inżynierskich30330303
3Metody numeryczne303151515153
4Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień drganiowych i akustycznych303151515153
5Wymiana ciepła303151515153E
6Elektroenergetyka zakładów przemysłowych303151515153
7Technologie i maszyny energetyczne II303151515153E
8Instalacje grzewcze302151515152
9Wybrane zagadnienia z wytrzymałości15115151
10Obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych303151515153
11Mechanika płynów302151515152
Razem930903151801059018060120601575453018010530156030151560756030
930315390225
Egzaminy624
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Rehabilitacja
A1c Wychowanie zdrowotne

Wybieralne I
B3a Silniki spalinowe
B3b Maszyny cieplne
C19a Gospodarka odpadami i ochrona gleb
C19b Instalacje oczyszczania ścieków

Wybieralne II
B5a Termodynamika gazów wilgotnych
B5b Podstawy przemian energetycznych
C21a Substancje i preparaty chemiczne
C21b Standardy emisyjne w instalacji

Zagadnienia niskiej emisji
C9a Ekologiczne aspekty motoryzacji
C9b Ekologiczne spalinowe źródła napędu

Prawne aspekty ochrony środowiska II
C11a Ekorozwój i zagrożenia cywilizacyjne
C11a Podstawy prawne ochrony środowiska

Prawne aspekty ochrony środowiska I
C11a Zarządzanie ochroną środowiska
C11b Zagadnienia ekonomiczne w ochronie środowiska

Przedmioty uzupełniające I
C15a Przepływy wielofazowe
C15b Pompy ciepła

Przedmioty uzupełniające II
C17a Pomiary i monitoring w ochronie środowiska
C17b Oddziaływanie instalacji na środowisko

Język obcy
D11 Język angielski
D12 Język niemiecki
D13 Język francuski
D14 Język rosyjski