Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Biomedyczna          Specjalność: Biomechanika
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Lsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne757304515215230153
1Podstawy prawa gospodarczego15115151
2Rachunkowość, ekonomika
15115151
3Język obcy
30430152152E
4Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
15115151
BPrzedmioty kierunkowe570322701201051560150906015152012030454512
1Biomechanika kliniczna302151515152
2Dynamika człowieka302151515152
3Analiza sygnalów w anatomii klinicznej302151515152
4Komputerowe modelowanie systemów biomechanicznych452153015302
5Zaawansowane metody MES302151515152
6Metody badań biomateriałów i tkanek302151515152
7Inżynieria tkankowa302151515152
8Podstawy obróbki ubytkowej w inżynierii medycznej452153015302
9Innowacyjne technologie wytwarzania w zastosowaniach medycznych452301530152
10Metrologia w inżynierii i diagnostyce medycznej302151515152
11Zastosowanie inżynierii rekonstrukcyjnej w medycynie302151515152
12Zagospodarowanie odpadów medycznych302151515152
13Systemy informatyczne w medycynie302151515152
14Telematyka medyczna302151515152
15Bioinformatyka452153015302
16Biotechnologia, anatomia, DAN
301151515151
17Wibroekologia, filtracja, klimatyzacja
301151515151
CPrzedmioty specjalnościowe2104390153030456015151515163015153027
1Bioinżynieria i biomateriały w stomatologii6043015153015154E
2Biomechanika kliniczna302151515152
3Biomechanika inżynierska303151515153E
4Praca przejściowa77
5Biometria302151515152
6Biomechanika sportu302151515152
7Seminarium dyplomowe30430304
8Praca dyplomowa1919
DPrzedmioty podstawowe608303030308
1Elektronika medyczna304151515154E
2Wymiana ciepła i masy304151515154E
Razem915904209015010545105180459060151530180304545156030601515153030
915405375135
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Rachunkowość, ekonomika
A2a Ekonomika przedsiębiorstw
A2b Finanse i rachunkowość

Język obcy
A31 Język angielski
A32 Język niemiecki
A33 Język francuski
A34 Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A35a Wychowanie fizyczne
A35b Rehabilitacja
A35c Wychowanie zdrowotne

Biotechnologia, anatomia, DAN
B16a Anatomia kliniczna
B16b Doświadczalna analiza naprężeń w medycynie
B16c Podstawy biotechnologii

Wibroekologia, filtracja, klimatyzacja
B17a Klimatyzacja pomieszczeń
B17b Metody filtracji powietrza dla pomieszczeń czystych
B17c Wibroekologia