Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Biomedyczna          Specjalność: Inżynieria kliniczna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Lsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3602411422515615601556060730455302304961
1Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
2Etyka, psychologia i socjologia
30230302
3Prezentacja
15115151
4Podstawy prawa i ergonomia
30230302
5Ochrona własności intelektualnej15196961
6Technologia informacyjna302151515152
7Język obcy
15012150302302302302304E
8Wybrane aspekty rozwoju człowieka
60260301301
BPrzedmioty kierunkowe12759869013525530907560151587515712030601516515603015152310530903017135603015302430304
1Anatomia i fizjologia30430304E
2Propedeutyka nauk medycznych15115151
3Biochemia30230302
4Biofizyka30330303E
5Marketing i zarządzanie w służbie zdrowia15115151
6Prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej15115151
7Ortopedia i protetyka15115151
8Biotermodynamika302151515152
9Mechanika płynów303151515153E
10Bioreologia15215152
11Dokumentacja techniczna15115151
12Podstawy projektowania elementów konstrukcji6053015153015155E
13Podstawy MES453153015303
14Metody doświadczalne mechaniki materiałów i konstrukcji30230302
15Projektowanie wspomagane komputerowo302151515152
16Podstawy metrologii302151515152
17Metrologia biomedyczna15115151
18Mechatronika302151515152
19Biopomiary15115151
20Języki programowania302151515152
21Grafika komputerowa302151515152
22Techniki obrazowania medycznego302151515152
23Modelowanie 3D w biomechanice15115151
24Biomechanika rehabilitacyjna15115151
25Biomechanika inżynierska6053015153015155E
26Biomateriały453301530153
27Implanty i sztuczne narządy453301530153E
28Biomechanika urazów w zderzeniach samochodów15115151
29Teoria mechanizmów i maszyn302151515152
30Podstawy automatyki302151515152
31Wpływ wibracji i hałasu na człowieka302151515152
32Techniczne wspomaganie funkcji człowieka302151515152
33Aparatura medyczna453153015303E
34Metodyka badań w biomechanice15115151
35Mikro i nanostruktury w inżynierii medycznej15115151
36Roboty, dynamika
302151515152
37Napędy, sterowanie
302151515152
38Energia, niskie temperatury
302151515152
39Wentylacja, bioklimatologia
302151515152
40Biocybernetyka, biotribologia
302151515152
41Mechanika i modelowanie przepływów
302151515152
42MES, CAD
303151515153
43Modelowanie w biomechanice, DAN
302151515152
44Logistyka
15115151
45Biokompozyty, recykling
302151515152
46Technologia, systemy jakości
15115151
47Praktyka55
CPrzedmioty specjalnościowe21040751515105451515309304563025
1Dializoterapia i aparatura dializacyjna455153015305E
2Analiza obrazów 3D w medycynie15115151
3Fizyka medyczna i podstawy diagnostyki obrazowej454153015304E
4Sprzęt szpitalny i aparatura analityczna453301515115152
5Metrologia elektroniczna302151515152
6Seminarium dyplomowe3010303010
7Praca dyplomowa1515
DPrzedmioty podstawowe57048300150105151206015179045451516753030101515155
1Matematyka90845453030415154E
2Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa302151515152
3Fizyka6063015153015156
4Chemia60630151530155E151
5Mechanika ogólna60630301515215154E
6Wytrzymałość materiałów907453015301521515155E
7Podstawy materiałoznawstwa30230302
8Materiały inżynierskie303151515153E
9Materiały polimerowe302151515152
10Elektrotechnika302151515152
11Elektronika302151515152
12Podstawy informatyki302151515152
Razem2415210117951037575901861951203015153022510545151530225105903018060753015153015060105153030301656030157530396630
2415375405420375390345105
Egzaminy15232341
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Podstawy przedsiębiorczości
A1a Ekonomika przedsiębiorstw
A1b Podstawy inwentyki

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Wybrane aspekty rozwoju człowieka
A8a Wychowanie fizyczne
A8b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem

Roboty, dynamika
B36a Roboty i manipulatory
B36b Dynamika maszyn

Napędy, sterowanie
B37a Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
B37b Podstawy sterowania cyfrowego

Energia, niskie temperatury
B38a Źródła i systemy konwersji energii
B38b Techniki niskich temperatur

Wentylacja, bioklimatologia
B39a Wentylacja i klimatyzacja szpitali
B39b Bioklimatologia człowieka

Biocybernetyka, biotribologia
B40a Biocybernetyka
B40b Biotribologia

Mechanika i modelowanie przepływów
B41a Mechanika przepływu krwi
B41b Modelowanie procesów przepływowo-cieplnych

MES, CAD
B42a Zastosowania inżynierskie MES
B42b Wybrane zastosowania CAD

Modelowanie w biomechanice, DAN
B43a Komputerowe metody modelowania w biomechanice
B43b DAN w medycynie

Logistyka
B44a Logistyka transportu i zaopatrzenia medycznego
B44b Planowanie logistyczne w ochronie zdrowia

Biokompozyty, recykling
B45a Biokompozyty polimerowe
B45b Recykling i utylizacja odpadów medycznych

Technologia, systemy jakości
B46a Technologia procesów materiałowych
B46b Systemy jakości produktów medycznych