Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Ekspolatacja i mechatronika samochodowa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne45545152152151
1Język obcy
30430152152E
2Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
15115151
BPrzedmioty kierunkowe390301801053075105753045214530730302
1Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu45345453
2Modelowanie systemów i procesów transportowych453301530153
3Systemy teleinformatyczne w transporcie303151515153
4Inżynieria systemów transportowych303151515153E
5Optymalizacja systemów transportu bliskiego i magazynowania302151515152
6Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych
30230302
7Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów
15115151
8Niezawodność i bezpieczeństwo systemów455301530155E
9Eksploatacja techniczna
304151515154E
10Systemy smarowania w środkach transportu
302151515152
11Technologia regeneracji części i zespołów
301151515151
12Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach
301151515151
CPrzedmioty specjalnościowe4505022515015303015152165901515214545153027
1Silniki spalinowe302151515152E
2Budowa samochodów i dynamika ruchu pojazdów603303030303E
3Mechatronika samochodowa603303030303E
4Elektryczne napędy samochodów302151515152
5Eksploatacja pojazdów samochodowych453301530153E
6Diagnostyka komputerowa samochodów452153015302
7Elektronika w samochodach302151515152
8Modelowanie komuterowe samochodowych systemów mechatronicznych302151515152
9Stacje obsługowo naprawcze samochodów15115151
10Zarządzanie transportem samochodowym15115151
11Inżynieria produkcji i odnowy samochodów302151515152
12Rzeczoznawstwo samochodowe301151515151
13Praca przejściowa55
14Seminarium dyplomowe30230302
16Praca dyplomowa1919
DPrzedmioty podstawowe30530305
1Matematyka stosowana i metody matematyczne w transporcie30530305E
Razem91590405752554510530120459030453021015120151530751545453030
915330375210
Egzaminy945
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a język angielski
A1b język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A2a Wychowanie fizyczne
A2b Rehabilitacja
A2c Wychowanie zdrowotne

Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych
B6a Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
B6b Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych

Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów
B7a Współczesne materiały konstrukcyjne
B7b Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów

Eksploatacja techniczna
B9a Eksploatacja techniczna
B9b Modele logistyczne w systemie eksploatacji

Systemy smarowania w środkach transportu
B10a Technika smarownicza
B10b Systemy smarowania w środkach transportu

Technologia regeneracji części i zespołów
B11a Regeneracja i recykling
B11b Technologia regeneracji części i zespołów

Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach
B12a Bezpieczeństwo transportu drogowego
B12b Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach