Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Eksploatacja i zarządzanie w transporcie
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne45545152152151
1Język obcy
30430152152E
2Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
15115151
BPrzedmioty kierunkowe390301801053075105753045214530730302
1Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu45345453
2Modelowanie systemów i procesów transportowych453301530153
3Systemy teleinformatyczne w transporcie303151515153
4Inżynieria systemów transportowych303151515153E
5Optymalizacja systemów transportu bliskiego i magazynowania302151515152
6Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
30230302
7Współczesne materiały konstrukcyjne
15115151
8Niezawodność i bezpieczeństwo systemów455301530155E
9Eksploatacja techniczna
304151515154E
10Technika smarownicza
302151515152
11Regeneracja i recykling
301151515151
12Bezpieczeństwo transportu drogowego
301151515151
CPrzedmioty specjalnościowe4505019545451353015152135453075214515453027
1Pojazdy transportu masowego302151515152
2Procesy zużycia w środkach transportu302151515152
3Napęd i hamowanie środków transportu302151515152E
4Energochłonność systemów transportowych302151515152
5Systemy informacyjne w eksploatacji4521515151515152
6Organizacja i technologia transportu multimodalnego302151515152E
7Transport materiałów niebezpiecznych301151515151
8Modele ekonometryczne w transporcie302151515152
9Systemy ekspertowe w zarządzaniu transportem302151515152
10Systemy logistyczne w transporcie302151515152
11Praca przejściowa55
12Modelowanie układów dynamicznych pojazdów
302151515152
13Certyfikacja, diagnostyka i ekspertyzy techniczne
452153015302E
14Zagadnienia formalno-instytucjonalne w transporcie
301151515151
15Seminarium dyplomowe30230302
16Praca dyplomowa1919
DPrzedmioty podstawowe30530305
1Matematyka stosowana i metody matematyczne w transporcie30530305E
Razem9159037575150752103012045753060301801575307530751515753030
915330375210
Egzaminy8332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a język angielski
A1b język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A2a Wychowanie fizyczne
A2b Rehabilitacja
A2c Wychowanie zdrowotne

Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
B6a Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
B6b Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych

Współczesne materiały konstrukcyjne
B7a Współczesne materiały konstrukcyjne
B7b Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów

Eksploatacja techniczna
B9a Eksploatacja techniczna
B9b Modele logistyczne w systemie eksploatacji

Technika smarownicza
B10a Technika smarownicza
B10b Systemy smarowania w środkach transportu

Regeneracja i recykling
B11a Regeneracja i recykling
B11b Technologia regeneracji części i zespołów

Bezpieczeństwo transportu drogowego
B12a Bezpieczeństwo transportu drogowego
B12b Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach

Modelowanie układów dynamicznych pojazdów
C12a Modelowanie układów dynamicznych pojazdów
C12b Komfort ruchu środków transportu

Certyfikacja, diagnostyka i ekspertyzy techniczne
C13a Certyfikacja, diagnostyka i ekspertyzy techniczne
C13b Modelowanie w niezawodności i diagnostyce technicznej

Zagadnienia formalno-instytucjonalne w transporcie
C14a Zagadnienia formalno-instytucjonalne w transporcie
C14b Marketing usług transportowych