Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport          Specjalność: Logistyka i spedycja
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 03-09-2014
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne45545152152151
1Język obcy
30430152152E
2Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
15115151
BPrzedmioty kierunkowe390301801053075105753045214530730302
1Sterowanie i zarządzanie w systemach transportu45345453
2Modelowanie systemów i procesów transportowych453301530153
3Systemy teleinformatyczne w transporcie303151515153
4Inżynieria systemów transportowych303151515153E
5Optymalizacja systemów transportu bliskiego i magazynowania302151515152
6Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
30230302
7Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów
15115151
8Niezawodność i bezpieczeństwo systemów455301530155E
9Modele logistyczne w systemie eksploatacji
304151515154E
10Technika smarownicza
302151515152
11Regeneracja i recykling
301151515151
12Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach
301151515151
CPrzedmioty specjalnościowe4505022530165301515215030902160603027
1Transport w logistyce452301530152
2Systemy logistyczne453301530153E
3Zarządzanie logistyką301151515151
4Projektowanie i optymalizacja sieci logistycznych302151515152
5Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw302151515152
6Modele ekonometryczne w logistyce303151515153E
7Informatyczne wspomaganie w logistyce i spedycji452153015302
8Technologia usług spedycyjnych302151515152
9Zagadnienia formalno-instytucjonalne w spedycji301151515151
10Praca przejściowa55
11Logistyka zwrotna
453301530153E
12Rynek usług logistycznych
301151515151
13Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
302151515152
14Seminarium dyplomowe30230302
16Praca dyplomowa1919
DPrzedmioty podstawowe30530305
1Matematyka stosowana i metody matematyczne w transporcie30530305E
Razem91590405751056024030120457530603019515303090309015903030
915330360225
Egzaminy8341
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Język obcy
A1a język angielski
A1b język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A2a Wychowanie fizyczne
A2b Rehabilitacja
A2c Wychowanie zdrowotne

Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
B6a Zastosowanie MES w systemach i urządzeniach transportowych
B6b Aplikacja systemu MES Ansys w elementach urządzeń transportowych

Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów
B7a Współczesne materiały konstrukcyjne
B7b Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów

Modele logistyczne w systemie eksploatacji
B9a Eksploatacja techniczna
B9b Modele logistyczne w systemie eksploatacji

Technika smarownicza
B10a Technika smarownicza
B10b Systemy smarowania w środkach transportu

Regeneracja i recykling
B11a Regeneracja i recykling
B11b Technologia regeneracji części i zespołów

Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach
B12a Bezpieczeństwo transportu drogowego
B12b Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdach

Logistyka zwrotna
C11a Logistyka zwrotna
C11b Zapasy i magazynowanie w systemach logistycznych

Rynek usług logistycznych
C12a Rynek usług logistycznych
C12b Logistyka międzynarodowa

Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
C13a Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce
C13b Centra logistyczne w łańcuchach dostaw