Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria wzornictwa przemysłowego          Specjalność: bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2014/2015
Data aktualizacji: 28-04-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: IWPsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne315218422566031560445305302304241563
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60260301301
2Język obcy
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty kierunkowe1050882103060120630906906151545601275151530105207515301652345301512021
1Projektowanie środków transportu drogowego303151515153E
2Projektowanie środków transportu szynowego303151515153E
3Zaawansowane systemy pomiarów współrzędnościowych produktu302151515152
4Projekt zespołowy30230302
5Podstawy komunikacji wizualnej60460302302
6Komunikacja człowiek-komputer302151515152
7Podstawy technik multimedialnych302151515152
8Renderowanie 2D45445454E
9Komputerowa analiza obrazu302151515152
10Automatyzacja w systemach CAD303151515153
11Fotografia dokumentacyjna i DTP4531515151515153
12Technologie obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej302151515152
13Technologie odlewania, spajania, spiekania i obróbki plastycznej302151515152
14Technologie szybkiego prototypowania302151515152
15Projekt semestralny - podstawy projektowania1208120604604
16Projekt semestralny
27027270606607757757
17Przedmioty wybieralne - plastyka I
30230302
18Przedmioty wybieralne - plastyka II
30230302
19Przedmioty wybieralne - plastyka III
30230302
20Bloki przedmiotów wybieralnych A, B, C lub D
906453015151521515215152
23Praktyki55
CPrzedmioty specjalnościowe2103245309045303060815304524
1Prezentacja wizualna produktu60660302304
2Blok profilujący dyplom - przedmiot I
4531515151515153E
3Blok profilujący dyplom - przedmiot II
4531515151515153E
4Blok profilujący dyplom - przedmiot III
303151515153
5Seminarium dyplomowe30230302
6Projekt dyplomowy1515
DPrzedmioty podstawowe720693154575135120307530159021105151590206015303013303081515315115303
1Analiza matematyczna607303030307E
2Algebra liniowa z geometrią analityczną304151515154E
3Obliczeniowe programy inżynierskie453153015303
4Technologie informacyjne302151515152
5Podstawy informatyki302151515152
6Języki i techniki programowania303151515153
7Programowanie grafiki 2D i 3D302151515152
8Podstawy budowy maszyn455301530155E
9Inżynieria materiałowa456301515215154E
10Budowa pojazdów samochodowych303151515153E
11Budowa pojazdów szynowych304151515154E
12Metrologia współrzędnościowa303151515153E
13Historia sztuki i wzornictwa30230302
14Proces rozwoju nowego produktu30230302
15Rysunek prezentacyjny60760607E
16Makietowanie i budowa modeli fizycznych30330303
17Grafika inżynierska60415301515303151
18Podstawy CAD4551515151515155E
19Antropometria15115151
20Psychologia15115151
Razem2295210654300135285840817590151803012075159090301204515759030105454530105309030303016530903045180305415308130
2295360390345330345345180
Egzaminy15223332
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A11 Wychowanie fizyczne
A12 Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A13 Trening rozwoju emocjonalnego

Język obcy
A21 Język angielski
A22 Język niemiecki
A23 Język francuski
A24 Język rosyjski

Podstawy przedsiębiorczości
A31 Ekonomika przedsiębiorstw
A32 Podstawy inwentyki
A33 Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A41 Etyka zawodowa inżyniera
A42 Psychologia i socjologia pracy

Prezentacja
A51 Autoprezentacja
A52 Komunikacja interpersonalna
A53 Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A61 Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A62 Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Projekt semestralny
B16a Projekt semestralny - projektowanie środków transportu
B16b Projekt semestralny - projektowanie urządzeń przemysłowych

Przedmioty wybieralne - plastyka I
B17a Działania wizualne - rysunek studyjny
B17b Podstawy działań wizualnych

Przedmioty wybieralne - plastyka II
B18a Działania wizualne 3D-kształtowanie przestrzenne
B18b Działania wizualne 2D-obrazowanie na płaszczyźnie

Przedmioty wybieralne - plastyka III
B19a Działania wizualne - proces twórczy
B19b Działania wizualne - intermedia

Bloki przedmiotów wybieralnych A, B, C lub D
B201A Mechanika
B201B Termodynamika
B201C Elektrotechnika
B201D Zintegrowane systemy jakości
B202A Wytrzymałość materiałów
B202B Mechanika płynów
B202C Elektronika
B202D Normalizacja i certyfikacja
B203A Teoria mechanizmów i maszyn
B203B Energia odnawialna i proekologiczne środki transportu
B203C Optyka
B203D Zarządzanie jakością wyrobu

Blok profilujący dyplom - przedmiot I
C2a Zaawansowane technologie wytwarzania
C2b Zaawansowane projektowanie środków transportu drogowego

Blok profilujący dyplom - przedmiot II
C3a Zaawansowane systemy CAD
C3b Zaawansowane projektowanie środków transportu szynowego

Blok profilujący dyplom - przedmiot III
C4a Zaawansowane zagadnienia wzornictwa produktu
C4b Zintegrowane systemy projektowania