Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Studia Doktoranckie WIiTCh          Specjalność: Technologia Chemiczna
Stopień: trzeci          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 07-04-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Dsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne2251515301803030430230215303302302
1III Język angielski15010150302302302302302
3Przedmioty fakultatywne dydaktyczne
755153030302151302
BPrzedmioty podstawowe1801245151051530215145330215115303
4III Termodynamika chemiczna15115151E
6III Nowe trendy w biotechnologii15115151E
7III Nowe trendy w technologii chemicznej15115151E
9III Praktyka dydaktyczna (prowadzenie zajęć)1359151051545330215115303
CPrzedmioty kierunkowe27018751951511513015360445154453151151
10III Metody eksperymentalne badań fizykochemicznych15115151E
12III Modelowanie molekularne15115151E
13III Nowoczesne metody syntez15115151E
14III Alternatywne procesy technologiczne15115151E
15III Nowoczesne materiały polimerowe15115151E
16Przedmioty wybieralne kierunkowe
45345453
17Przedmioty wybieralne w języku angielskim
30230302
18III Seminarium doktoranckie 130230151151
19III Seminarium doktoranckie 230230151151
20III Seminarium doktoranckie 330230151151
21III Konsultacje promotorskie30230151151
Razem675451351513539030304571545430454581590745304589061530154151
67510560120105120906015
Egzaminy82123
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty fakultatywne dydaktyczne
A1b III Nowoczesne metody kształcenia
A2 III Etyka
A4 III Wprowadzenie do pedagogiki pracy szkoły wyższej
A8 III Metody dydaktyczne w laboratorium (asystowanie)

Przedmioty wybieralne w języku angielskim
C1a III Applied Photochemistry
C1b III Dioxins in Environment and Industry
C1c III Modern Methods of Chromatography
C1e III Sampling and Analysis of Environmental Pollutants

Przedmioty wybieralne kierunkowe
C1a III Analityka barwników naturalnych
C1b III Fizykochemia układów nanocząsteczkowych
C1e III Nanostrukturalne katalizatory w technologii chemicznej
C1g III Podstawy fotochemii
C1i III Wybrane problemy z chemii ciała stałego
C1j III Wykorzystanie surowców pochodzenia naturalnego w technologii polimerów
C1k III Zeolity - niezwykłe glinokrzemiany
C1n III Funkcjonalne układy molekularne
C1o III Procesy wytwarzania nanomateriałów
C1p III Technologia luminoforów
C1r III Ujednolicone kryteria klasyfikacji, zasady oznakowania i pakowania substancji chemicznych i ich mieszanin
C22 III Nowoczesne Materiały dla Medycyny
C23 III Biochemia II
C24 III Pomiary emisji zorganizowanej do atmosfery
C25 III Zobrazowanie 3D w AutoCADzie
C26 III Wizualizacja koncepcji procesów technologicznych
C27 III Odnawialne źródła energii
C28 III Zintegrowane systemy zawierające różne nośniki energii odnawialnych
C29 III Metody badań znacznikowych
C30 III Metody obliczeniowe w inżynierii chemicznej
C31 III Suszenie bioproduktów
C33 III Teoria chaosu