Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Inżynieria Chemiczna i Procesowa          Specjalność: Engineering of Technological Processes (IPT, IOZE)
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 07-04-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne15115151
1SIa-2 physical education15115151
BPrzedmioty podstawowe1501245159045315607302
2SIa-2_Chemical_technology_II45345453
3Chemical technology III
304151515154
4Selectable general subjects
75575453302
CPrzedmioty kierunkowe43531225601530105105451545151201515156016
5SIa-2_Process_dynamics6053015153015155E
6SIa-2_Process_simulation_and_optimization453301530153E
7SIa-2_Process_design755304530455E
8SIa-2_Modeling_of_energy_mass_and_momentum_transport302151515152
9SIa-2_Calculational_methods_in_chemical_engineering60430301515215152
10SIa-2_Kinetics_of_heterogeneous_processes454301530154E
11SIa-2_Multiphase_Flows6043015153015154E
12SIa-2_Non-conventional_liquid_mixture_separation302151515152
13SIa-2_Adsorption_processes302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe2852413530105157515601512301515630306
14SIa-2_Biochemical_reactors_engineering604303030304E
15SIa-2_Mixing_in_technological_processes454301530154
16SIa-2_Modelling_of_disperse_systems6063015153015156E
17SIa-2_Pumps_and_fans60415151515151515154E
18SIa-2_High_efficiency_heat_and_mass_exchangers606303030306E
EPrzedmioty związane z dyplomami1522151522
19SIa-2_Diploma_seminar15215152
20SIa-2_Master's_thesis2020
Razem9009040510515302251202256015105153015045151590603030304530
900420375105
Egzaminy9441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Chemical technology III
B1 SIa-2_Modern polymeric materials
B3a SIa-2_Concept_of_biorefinery_and_platform_chemicals
B3c SIa-2_Oxidation_processes

Selectable general subjects
B1 SIa-2_Environmental Impacts of Selected Renewable Energy Technologies
B1b SIa-2_Designing_of_functional_molecular_systems
B1c SIa-2_Novel_Media_for_chemical_processing
B5 SIa-2_Basic concepts in chemistry of metal-based therapeutic agents
B6 SIa-2_Biofuels
B7 SIa-2_Laboratory of biofuels
B8 SIa-2_Catalytic processes