Wydział Mechaniczny
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Energetyka odnawialna
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 08-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Esemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne91991
Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
91991
BPrzedmioty podstawowe189307245184597236945927993
1Język obcy
184189292E
2Metody programowania w obliczeniach naukowych i inżynierskich18318183
3Metody numeryczne18399993
4Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień drganiowych i akustycznych18399993
5Wymiana ciepła18399993E
6Elektroenergetyka zakładów przemysłowych18399993
7Technologie i maszyny energetyczne II18399993E
8Instalacje grzewcze18299992
9Wybrane zagadnienia z wytrzymałości91991
10Obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych18399993
11Mechanika płynów18299992
CPrzedmioty kierunkowe7262799918183279993
1Modelowanie CFD18318183
2MES w obliczeniach urządzeń energetycznych18199991
3Wybieralne I
18199991
4Wybieralne II
18199991
DPrzedmioty specjalnościowe288531539456318909362724639361829
1Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe II18399993E
2Energetyczne wykorzystanie biomasy II91991
3Chłodnictwo i pompy ciepła18299992
4Utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych18299992
5Fizyczne podstawy energetyki wiatrowej i wodnej18299992E
6Mikrosiłownie II91991
7Praca przejściowa55
8Energetyka wiatrowa i wodna91991
9Energetyka geotermalna91991
10Produkcja i zastosowanie biopaliw18199991
11Kolektory słoneczne i fotoogniwa II91991
12Instalacje grzewcze w budownictwie niskoenergetycznym II91991
13Wybieralne I
91991
14Wybieralne II
18299992
15Wybieralne III
18299992
16Wybieralne IV
18299992
17Wybieralne V
18299992
18Wybieralne VI
18199991
19Wybieralne VII
18199991
20Wybieralne VIII
91991
21Praca dyplomowa1919
22Seminarium dyplomowe18118181
Razem558901539456318723694527301172754927306399361830
558189234135
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Rehabilitacja
A1c Wychowanie zdrowotne

Język obcy
B11 Język angielski
B12 Język niemiecki
B13 Język francuski
B14 Język rosyjski

Wybieralne I
C3a Silniki spalinowe
C3b Maszyny cieplne
D13a Energetyka jądrowa
D13b Współspalanie paliw

Wybieralne II
C5a Termodynamika gazów wilgotnych
C5b Podstawy przemian energetycznych
D15a Eksploatacja elektrowni
D15b Energetyka gazowa

Wybieralne III
D10 Monitorowanie maszyn i urządzeń energetycznych
D10a Systemy multimedialne w energetyce

Wybieralne IV
D19a Pompy, turbiny wodne i wentylatory
D19b Turbiny cieplne

Wybieralne V
D21a Modelowanie pracy niskotemperaturowej instalacji solarnej
D21b Ekologiczne pojazdy lądowe

Wybieralne VI
D23a Projektowanie kotłów na biomasę
D23b Kotły i wymienniki ciepła

Wybieralne VII
D25a Podstawy audytu energetycznego budynku
D25b Projektowanie ogrzewań płaszczyznowych

Wybieralne VIII
D27a Rozproszone źródła ciepła
D27b Modelowanie CFD elementów instalacji energetycznych