Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 12-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0001semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne33015105601501530302303021560330190157
1Wychowanie fizyczne60260301301
2Język obcy1505150301301602301
3Prawo i ochrona własności intelektualnej15115151
4Urbanistyka i architektura453301530153
5Moduły humanistyczne VII
60460604
BPrzedmioty podstawowe36030150150303012012030302430306
1Matematyka I906454545456
2Fizyka4551515151515155E
3Chemia4541515151515154E
5Geometria wykreślna302151515152
6Technologie informacyjne30330303
7Mechanika teoretyczna604303030304E
8Matematyka II606303030306E
CPrzedmioty kierunkowe16501367801359090555151515410530304545221503015159027120453030902818015165281951502515152
1Budownictwo ogólne I454301530154
1Geologia i geofizyka inżynierska4541515151515154
2Wytrzymałość materiałów I605303030305E
3Metody obliczeniowe303151515153
4Rysunek techniczny i grafika inżynierska30330303
5Geodezja4541515151515154E
6Materiały budowlane4531515151515153
7Budownictwo ogólne II454301530154E
8Mechanika płynów6053015153015155E
9Instalacje budowlane454153015304
10Wytrzymałość materiałów II454301530154E
11Kierowanie procesem inwestycyjnym303151515153
12Technologie robót budowlanych4541515151515154
13Hydrologia inżynierska303151515153
14Mechanika budowli9083030303030308E
15Systemy informacji o terenie30430304
16Mechanika gruntów7563015303015306E
17Konstrukcje betonowe I605303030305E
18Hydraulika stosowana605303030305E
19Fundamentowanie605303030305E
20Konstrukcje betonowe II605303030305E
21Budownictwo wodne I6053015153015155E
22Konstrukcje metalowe604303030304
23Roboty i budownictwo ziemne453153015303
24Zabudowa zlewni i potoków605303030305E
25Prawo budowlane, wodne, geologiczne15115151
26Budownictwo wodne II605303030305E
27Konstrukcje murowe i drewniane302151515152
28Mosty i budowle podziemne302151515152
29Budownictwo komunikacyjne302151515152
30Organizacja produkcji budowlanej302151515152
31Kosztorysowanie302151515152
32Gospodarka wodna454301530154E
33Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych453301530153
34Fizyka budowli302151515152
35Ergonomia z elementami BHP15115151
36Ekonomika budownictwa302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe15011301515901515115152605303
1Praktyki zawodowe11
2Geotechniczne badania polowe301151515151
3Ocena zagrożenia i ochrona przed powodzią302151515152
4Moduły specjalizujące VI
60560605
5Moduły specjalizujące VII
30230302
EPrzedmioty związane z dyplomem18018150301503018
1Seminarium dyplomowe
30330303
2Praca dyplomowa inżynierska1501515015015
Razem2670210121534528512058512013516575303013590604545301653075159030135457530903019515180301951506030255306030
2670405375375375390405345
Egzaminy203334421
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły humanistyczne VII
A5a Historia filozofii
A5b Religioznawstwo
A5c Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej
A5d Komunikacja interpersonalna
A5e Społeczne aspekty przygotowania inwestycji
A5f Retoryka i technika prezentacji
A5g Informacja naukowo-techniczna
A5h Globalne zmiany środowiska naturalnego
A5i Polityka wykorzystania zasobów naturalnych

Moduły specjalizujące VI
D4a Konstrukcje geotechniczne
D4b Konstrukcje hydrotechniczne

Moduły specjalizujące VII
D5a Specjalne wykonawstwo geotechniczne
D5b Remonty budowli hydrotechnicznych

Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Budownictwo wodne
E1b Seminarium dyplomowe-Geotechnika