Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 12-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne300135021040602602156030430235103
1Wychowanie fizyczne60260301301
2Język obcy1505150301301601302
3Ergonomia z elementami BHP15115151
4Ochrona własności intelektualnej15115151
5Moduły wybieralne III
30230302
6Prawo w inżynierii środowiska302201020102
BPrzedmioty podstawowe67562307165103752513560753015287545545101797602317
1Matematyka I605303030305
2Fizyka6063015153015156E
3Chemia606303030306E
4Biologia i ekologia606303030306E
5Technologia informacyjna30330303
6Geometria wykreślna301151515151
7Rysunek techniczny15115151
8Matematyka II606303030306E
9Hydrologia i meteorologia30215510155102E
10Informatyczne podstawy projektowania606154515456
12Materiałoznawstwo3032282283
13Mechanika płynów6063015153015156E
14Wytrzymałość materiałów I302151515152
15Mechanika techniczna303151515153E
16Termodynamika techniczna606303030306E
CPrzedmioty kierunkowe14971176451601254528224060453011451530309195852045302816515151510560301353010290304530609
1Termiczne unieszkodliwianie odpadów454301530154E
1Podstawy inżynierii i ochrony środowiska453301530153
1Podstawy geodezji4541515151515154
1Geologia i geofizyka inżynierska4541515151515154E
3Podstawy budownictwa454301530154E
4Systemy informacji o terenie30230302
5Podstawy geoinżynierii302151515152
5Urządzenia elektryczne i mechaniczne4531515151515153
6Pompy i wentylatory302151515152
8Uzdatnianie powietrza w klimatyzacji453301530153
8Fizyka atmosfery454301530154E
9Technika cieplna605303030305E
10Inżynieria i gospodarka wodna454301530154
10Wymiana ciepła i aeromechanika60530255302555E
11Przeróbka osadów ściekowych302151515152
11Technologia wody453301530153
12Gospodarowanie odpadami453301530153E
13Fizyka budowli302151515152
14Moduły wybieralne IV
30230302
15Technologia ścieków605303030305E
16Wodociągi454153015304E
18Ogrzewnictwo454301530154E
19Instalacje sanitarne454153015304E
20Instalacje co i wentylacji303151515153
21Inżynieria atmosfery453301530153
22Moduły wybieralne V
60460604
23Kanalizacje424152715274
24Ciepłownictwo303151515153E
25Wentylacja i klimatyzacja303151515153E
28Eksploatacja systemów cieplnych4541515151515154E
29Moduły wybieralne VI
90690906
30Organizacja robówt instalacyjno-budowlanych302151515152
31Monitoring i zarządzanie środowiskiem453301530153E
32Moduły wybieralne VII
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe16011601601
1Praktyki zawodowe16011601601
EPrzedmioty związane z dyplomem16517150151501517
1Seminarium dyplomowe
15215152
2Praca dyplomowa inżynierska1501515015015
Razem279721011525352281203074551351207530153013515035451030157135533030301951152045303016515151510560301353010290302303024530
2797375375405405375357505
Egzaminy233434441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne III
A5d Historia filozofii
A5e Religioznawstwo
A5e Komunikacja interpersonalna
A5f Metodyka studiowania
A5f Informacja naukowo-techniczna
A5g Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A5g Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej
A5h Globalne zmiany środowiska naturalnego

Moduły wybieralne VI
C1 Technologie mało i bezodpadowe
C26a Inżynieria miejska
C26e Pomiary w ochronie atmosfery
C29a Instalacje przemysłowe
C29c Kotłownie
C29d Municipal solid waste management
C29g Urządzenia ochrony powietrza
C29h Ziębiarki pompy i ciepła

Moduły wybieralne IV
C14a Heat transfer
C14b Pomiary cieplne
C14c Wykorzystywanie paliw i energii
C33 Indoor air quality assessment in energy effcient buildings

Moduły wybieralne V
C22a Chłodnictwo
C22b Gospodarka cieplna
C22c Podstawy regulacji automatycznej

Moduły wybieralne VII
C32a Instalacje cieplne
C32b Instalacje klimatyzacyjne
C32d Węzły i sieci cieplne

Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Inżynieria cieplna i ochrona powietrza