Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Inżynieria sanitarna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 12-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne3001350240106026021590430235103
1Wychowanie fizyczne60260301301
2Język obcy1505150301301601302
3Ergonomia z elementami BHP15115151
4Ochrona własności intelektualnej15115151
5Moduły wybieralne III
30230302
6Prawo w inżynierii środowiska302201020102
BPrzedmioty podstawowe765693521651339025135607530152875455451017976023174530157
1Matematyka I605303030305
2Fizyka6063015153015156E
3Chemia606303030306E
4Biologia i ekologia606303030306E
5Technologia informacyjna30330303
6Geometria wykreślna301151515151
7Rysunek techniczny15115151
8Matematyka II606303030306E
10Hydrologia i meteorologia30215510155102E
10Informatyczne podstawy projektowania606154515456
12Materiałoznawstwo3032282283
13Mechanika płynów6063015153015156E
14Wytrzymałość materiałów I302151515152
15Mechanika techniczna303151515153E
16Termodynamika techniczna606303030306E
17Podstawy biochemii i toksykologii302151515152
18Procesy w środowisku wodnym302151515152
19Podstawy biotechnologii303151515153E
CPrzedmioty kierunkowe141010959011513545285240604530114515303091201530603021150153015105603017025159090294530609
1Geologia i geofizyka inżynierska4541515151515154E
1Podstawy inżynierii i ochrony środowiska453301530153
1Podstawy geodezji4541515151515154
1Termiczne unieszkodliwianie odpadów454301530154E
4Systemy informacji o terenie30230302
5Podstawy geoinżynierii302151515152
5Urządzenia elektryczne i mechaniczne4531515151515153
6Pompy i wentylatory302151515152
8Fizyka atmosfery454301530154E
8Uzdatnianie powietrza w klimatyzacji453301530153
9Podstawy budownictwa454301530154E
10Inżynieria i gospodarka wodna454301530154
11Przeróbka osadów ściekowych302151515152
13Technologia wody7573015303015307E
14Gospodarowanie odpadami454301530154E
15Moduły wybieralne IV
30230302
16Wodociągi7573015303015307E
17Ogrzewnictwo454301530154E
18Technologia ścieków7573015303015307E
19Instalacje sanitarne453153015303E
20Instalacje co i wentylacji302151515152
21Moduły wybieralne V
60460604
22Kanalizacje7563015303015306E
23Eksloatacja systemów wod.-kan.45325515255153E
24Ekslploatacja systemów UW i OŚ45325515255153E
25Antropogeniczne zanieczyszczenie środowiska15115151
26Moduły wybieralne VI
90690906
27Organizacja robót instalacyjno-budowlanych302151515152
28Monitoring i zarządzanie środowiskiem453301530153E
29Moduły wybieralne VII
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe16011601601
1Praktyki zawodowe16011601601
EPrzedmioty związane z dyplomem21017150601506017
1Praca dyplomowa inżynierska1501515015015
1Seminarium dyplomowe
60260602
Razem284520911425202681353104701351207530153013515035451030157165533030165456015603030150153015105603017025159090292303029030
2845375375405375375390550
Egzaminy233434441
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne III
A5d Historia filozofii
A5e Religioznawstwo
A5e Komunikacja interpersonalna
A5f Metodyka studiowania
A5f Informacja naukowo-techniczna
A5g Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A5g Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej
A5h Globalne zmiany środowiska naturalnego

Moduły wybieralne IV
C15a Environmental decision making
C15b Introduction to emergy analysis
C15c Podstawy sozologii i sozotechniki
C15d Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska

Moduły wybieralne V
C21a Analiza instrumentalna
C21b GIS w inżynierii środowiska
C21c Zasady zrównoważonego rozwoju w technologiach środowiskowych

Moduły wybieralne VI
C26a Inżynieria miejska
C26b Lokalne systemy oczyszczania wody i ścieków
C26c Monitoring technologiczny
C26d On site wastewater treatment and disposal systems
C26e Podstawy hydrobiologii technicznej
C26e Pomiary w ochronie atmosfery
C26g Specjalne ujęcia wody
C26h Water and wastewater process technology
C26i Wodociągi i kanalizacje na terenach wiejskich

Moduły wybieralne VII
C29a Oczyszczanie wód i ścieków przemysłowych
C29b Systemy odwadniania dróg
C29c Techniki renowacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych
C29d Unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Inżynieria sanitarna