Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Ochrona Środowiska          Specjalność: Monitoring i zarządzanie środowiskiem
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 12-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0003semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne39022105219664560309306936830603302
1Wychowanie fizyczne60260301301
2Technologie informacyjne30430304
3Prawo i ochrona własności intelektualnej30230302
4Ergonomia15115151
5Język obcy1505150301301601302
6Grafika inżynierska i rysunek techniczny4549369364
7Moduły wybieralne 2 semestr
30230302
8Moduły wybieralne 3 semestr
30230302
BPrzedmioty podstawowe5104725512012015105307521754545164545630154
1Matematyka I454301530154
2Fizyka4551515151515155E
3Chemia606303030306E
4Biologia606303030306E
5Mikrobiologia606303030306E
6Matematyka II454153015304E
7Chemia i biochemia6063015153015156E
8Podstawy termodynamiki302151515152
9Mechanika techniczna302151515152
10Podstawy statystyki matematycznej302151515152
11Gospodarka wodna454301530154E
CPrzedmioty kierunkowe148511882511515611024930455256902545501515211353030309024210253515451528255302115693090309
1Geologia i geomorfologia45430510305104
1Moduły wybieralne 5 semestr
60460604
2Ochrona przyrody302151515152
3Mechanika gruntów302151515152
4Ochrona przed powodzią i niedoborem wody4541515151515154E
5Podstawy technologii przemysłowych302151515152
5Hydrologia6063015153015156E
6Podstawy geodezji302151515152
7Inżynieria geotechniczna453301530153
8Ochrona terenów i gruntów303151515153E
9Meteorologia i klimatologia4541510201510204E
10Gleboznawstwo302151515152
11Ekologia305151515155E
12Morfologia i dynamika rzek4541515151515154E
13Ochrona krajobrazu30230302
14Systemy informacji o terenie30230302
16Zagrożenie środowiskowe302151515152E
17Systemy informacji przestrzennej30230302
18Podstawy inżynierii procesowej302151515152
19Wymiana ciepła302151515152
20Inżynieria zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków453153015303
21Monitoring środowiska4551515151515155E
22Podstawy biotechnologii302151515152
23Ochrona wód podziemnych303151515153E
24Prawo i socjologia ochrony środowiska302151515152
25Ochrona jakości środowiska wewnętrznego30215105151052
26Zasoby bioenergetyczne środowiska302151515152
27Technologie ochrony powietrza303151515153
28Fizyka atmosfery302151515152
29Technologie wody i scieków454301530154E
30Modelowanie w ochronie wód302151515152
31Zarządzanie procesami rekultywacji terenów i gruntów zdegrad302151515152
32Zarządzanie jakością wody w zbiornikach303151515153E
33Ochrona i monitoring powietrza303151515153E
34Narzędzia zarządzania środowiskiem302156915692
35Gospodarka odpadami454301530154E
36Gospodarka przestrzenna30230302
37Moduły wybieralne 6 semestr
60460604
38Zarządzanie środowiskiem303151515153E
39Zarządzanie zasobami wód302151515152
40Moduły wybieralne 7 semestr
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe29074515302001515230302005
1Praktyki zawodowe20012002001
2Ekonomika środowiska302151515152E
3Telemetryczne systemy pomiarowe302151515152
4Oceny oddziaływania na środowisko302151515152
EPrzedmioty związane z dyplomem16516150151501516
1Praca dyplomowa inżynierska1501515015015
1Seminarium dyplomowe
15115151
Razem284021013804542911762942451509075303015011970363016513045501515301656030301053022525501545153025530211569302706021530
2840345375420390375390545
Egzaminy223333352
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne 2 semestr
A7a Retoryka i technika prezentacji
A7b Metodyka studiowania
A7c Komunikacja interpersonalna
A7d Historia filozofi

Moduły wybieralne 3 semestr
A8a Wsółczesna polityka wodna
A8b Polityka wykorzystania zasobów naturalnych
A8c Globalne zmiany środowiska naturalnego
A8d Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej
A8e Informacja naukowo-techniczna

Moduły wybieralne 5 semestr
C1a Osłona hydrologiczna i systemy ostrzeżeń
C1b Ocena jakości środowiska wodnego
C1c Ochrona przed hałasem i promieniowaniem
C1d Zintegrowana ochrona przeciwpowodziowa

Moduły wybieralne 6 semestr
C36d Udział społeczny w podejmowaniu decyzji
C37a Oczyszczanie gazów
C37b Remediacja środowiska wodno-gruntowego
C37c Pozyskiwanie informacji o środowisku

Moduły wybieralne 7 semestr
C40a Ryzyko w ochronie środowiska
C40b Naturalne metody oczyszczania ścieków
C40c Zintegrowane planowanie energetyczne
C40d Marketing i zarządzanie

Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Gospodarka wodna
E1b Seminarium dyplomowe-Ochrona powietrza
E1c Seminarium dyplomowe-Ochrona środowiska