Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 12-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0001semestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne186134812992411024224124124118942093
1Język obcy1205120241241241241241
1Wychowanie fizyczne91991
2Prawo i ochrona własności intelektualnej10110101
3Urbanistyka i architektura2741891894
4Globalne zmiany środowiska naturalnego10110101
5Polityka wykorzystania zasobów naturalnych10110101
BPrzedmioty podstawowe26729999939303535153012303015824249710102
1Wstęp do matematyki404202020204
2Elementy algebry liniowej303151515153E
3Podstawy geometrii analitycznej303151515153E
4Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego202101010102
6Geodezja2749999994
7Technologie informacyjne30330303
8Fizyka4551515151515155E
9Chemia4551515151515155E
CPrzedmioty kierunkowe10251435069347733063820109113924930115821028211976281852279791574289810722560581640206
1Budownictwo ogólne I2741891894
2Mechanika teoretyczna455301530155E
3Budownictwo ogólne II2741891894E
4Systemy informacji o terenie18218182
5Metody obliczeniowe303151515153
6Rysunek techniczny i grafika inżynierska + CAD30330303
7Geometria wykreślna202101010102
8Materiały budowlane2739999993
9Wytrzymałość materiałów I275151215125
10Mechanika płynów27515210152105E
11Mechanika budowli5471818181818187E
12Instalacje budowlane3051010101010105
13Technologie robót budowlanych2749999994
14Hydrologia inżynierska203101010103
15Wytrzymałość materiałów II274151215124
16Mechanika gruntów366181818186E
17Konstrukcje murowe i drewniane1821081082
18Budownictwo wodne I305151515155E
19Hydraulika stosowana275151215125E
20Fundamentowanie366181818186E
21Budownictwo wodne II274151215124E
22Konstrukcje betonowe I274151215124
23Kierowanie procesem inwestycyjnym202101010102
24Roboty i budownictwo ziemne274151215124
25Zabudowa zlewni i potoków305151515155E
26Prawo budowlane, wodne, geologiczne10110101
27Bezpieczeńswo pracy i ergonomia10110101
28Konstrukcje betonowe II274151215124
29Konstrukcje metalowe304151515154
30Mosty i budowle podziemne18299992
31Budownictwo komunikacyjne18299992
32Organizacja produkcji budowlanej202101010102
33Kosztorysowanie202101010102
34Gospodarka wodna285151315135E
35Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych304201020104
36Fizyka budowli202101010102
37Konstrukcje hydrotechniczne305151515155E
38Ekonomika budownictwa202101010102
39Geologia i geofizyka inżynierska3051010101010105
DPrzedmioty specjalnościowe457242124217
1Ocena zagrożenia i ochrona przed powodzią15296962
2Konstrukcje geotechniczne305151515155E
EPrzedmioty związane z dyplomem1818181818
1Seminarium dyplomowe
18318183
2Praca dyplomowa inżynierska1515
Razem1541210677321861033361873552530923697824302092501928212886621852309733157429983472261028827609201827
1541192201210218219204190107
Egzaminy171333223
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Budownictwo wodne
E1b Seminarium dyplomowe-Geotechnika