Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Hydrotechnika i geoinzynieria II
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 12-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne20712781292422412412412412415495
1Polityka wykorzystania zasobów naturalnych15115151
1Wychowanie fizyczne91991
2Globalne zmiany środowiska naturalnego15115151
3Język obcy1205120241241241241241
4Ergonomia z elementami BHP91991
5Prawo w inżynierii środowiska i budownictwie30230302
6Ochrona własności intelektualnej91991
BPrzedmioty podstawowe52266254127773034322030181275304517555312162510510758515611993
1Wstęp do matematyki405202020205
2Elementy algebry liniowej304151515154E
3Podstawy geometrii analitycznej304151515154E
4Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego202101010102
5Geometria wykreślna203101010103
6Fizyka6063015153015156
7Rysunek techniczny10128281
7Technologia informacyjna30330303
8Biologia i ekologia607303030307E
10Mechanika płynów4562013122013126E
10Termodynamika techniczna456202520256
11Materiałoznawstwo3032282283
12Hydrologia i meteorologia30515510155105E
14Mechanika budowli274183618364E
15Hydrologia274182718274
16Ekonomika środowiska18399993
CPrzedmioty kierunkowe80011236886777319630307463054578759182493122381514201414891896726942214763091
1Podstawy geodezji + SIT305849984995
1Chemia środowiska607303030307E
2Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów305151515155E
3Podstawy budownictwa304202820284
4Podstawy inżynierii i ochrony środowiska3032552553
4Informatyczne podstawy projektowania CAD405463046305
5Informatyczne podstawy projektowania MATLAB20320203
9Mechanika gruntów4562011142011146E
10Geomorfologia rzek274182718274
11Gospodarka wodna36518414184145
12Hydraulika stosowana2749999994
13Wodociągi i kanalizacje304151515154
14Geotechnika i fundamentowanie45620817208176
15Inżynieria wodna36518414184145E
16Konstrukcje betonowe36518414184145E
18Materiały budowlane18399993
19Systemy informacji przestrzennej203421442143
20Instalacje sanitarne274941494144
21Budowle hydrotechniczne ziemne274941494144E
22Gospodarka odpadami1839279273
23Rekultywacja terenów zdegradowanych274182718274
24Zabudowa zlewni potoków górskich274182718274
25Techniki informacyjne w inżynierii i gospodarce wodnej1829279272
26Melioracje i odwodnienia305941794175E
27Raporty ocen oddziaływania na środowisko91991
28Inżynieria geotechniczna30418210182104
29Geologia i geofizyka inżynierska274931593154
EPrzedmioty związane z dyplomem351953053019
1Seminarium dyplomowe
30430304
2Praca dyplomowa inżynierska5155515
Razem156420970534215410323030862030301821796045302310084128248452299413096442920202698519673094221476306893025
1564184214204215209225206107
Egzaminy131222312
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Geoinżynieria
E1b Seminarium dyplomowe-Hydrotechnika