Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 12-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne20712781292422412412412412415495
1Polityka wykorzystania zasobów naturalnych15115151
1Wychowanie fizyczne91991
2Globalne zmiany środowiska naturalnego15115151
3Język obcy1205120241241241241241
4Ergonomia z elementami BHP91991
5Prawo w inżynierii środowiska i budownictwie30230302
6Ochrona własności intelektualnej91991
BPrzedmioty podstawowe4505520911370302832203018127530451755531216251051072283
1Wstęp do matematyki405202020205
2Elementy algebry liniowej304151515154E
3Podstawy geometrii analitycznej304151515154E
4Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego202101010102
5Geometria wykreślna203101010103
6Fizyka6063015153015156
7Rysunek techniczny10128281
7Technologia informacyjna30330303
8Biologia i ekologia607303030307E
10Mechanika płynów4562013122013126E
11Materiałoznawstwo3032282283
12Hydrologia i meteorologia30515510155105E
13Termodynamika techniczna456202520256
CPrzedmioty kierunkowe8721274151161286714630307463054578763291992121743119204269513148552995284058309262
1Podstawy geodezji + SIT305849984995
1Chemia środowiska607303030307E
2Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów302151515152E
3Podstawy budownictwa304202820284
4Informatyczne podstawy projektowania CAD405463046305
4Podstawy inżynierii i ochrony środowiska3032552553
7Informatyczne podstawy projektowania MATLAB20320203
8Urządzenia elektryczne1446446444
9Fizyka atmosfery1831351353
10Technika cieplna366181818186E
11Wymiana ciepła i aeromechanika3661810441810446E
12Fizyka budowli18399993
13Gospodarka odpadami275182718275
14Uzdatnianie powietrza w klimatyzacji275182718275E
15Wodociągi i kanalizacje32414414144144
16Ogrzewnictwo38620288202886E
17Technologia wody i ścieków32514414144145
18Instalacje sanitarne27310314103143
19Instalacje co i wentylacji182625562552
20Inżynieria i ochrona atmosfery27415543155434
21Gospodarka cieplna1839279273
23Chłodnictwo2648387833871
24Ogrzewnictwo i ciepłownictwo4471951281026393684E
25Wentylacja i klimatyzacja5381851218131114541274E
26Termiczne unieszkodliwianie odpadów273183618363E
27Pomiary cieplne1838288283
28Podstawy regulacji automatycznej1839279273
29Ochrona przed hałasem1729269262
30Inżynieria i gospodarka wodna305202820285
31Pompy i wentylatory31416366163664
EPrzedmioty związane z dyplomem45191530153019
1Seminarium dyplomowe-Inżynieria cieplna i ochrona powietrza30430304
2Praca dyplomowa inżynierska1515151515
Razem15742137173581989717430862030301821796045302310084128248863249312996552720430953714855309528405830781163026
1574184214204215202209221125
Egzaminy141223213
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS