Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Inżynieria sanitarna
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 12-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne20712781292422412412412412415495
1Polityka wykorzystania zasobów naturalnych15115151
1Wychowanie fizyczne91991
2Globalne zmiany środowiska naturalnego15115151
3Język obcy1205120241241241241241
4Ergonomia z elementami BHP91991
5Prawo w inżynierii środowiska i budownictwie30230302
6Ochrona własności intelektualnej91991
BPrzedmioty podstawowe49561227124863028322030181275304517555312163419141010312156
1Wstęp do matematyki405202020205
2Elementy algebry liniowej304151515154E
3Podstawy geometrii analitycznej304151515154E
4Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego202101010102
5Geometria wykreślna203101010103
6Fizyka6063015153015156
7Technologia informacyjna30330303
7Rysunek techniczny10128281
8Biologia i ekologia607303030307E
10Mechanika płynów4562013122013126E
11Materiałoznawstwo3032282283
12Hydrologia i meteorologia30515510155105E
13Geologia i hydrogeologia2739999993
14Termodynamika techniczna456202520256
15Podstawy biotechnologii1839279273
CPrzedmioty kierunkowe82712141058935920730307463054578750102292516626920432210181556301001511753218662
1Chemia środowiska607303030307E
1Podstawy geodezji + SIT305849984995
2Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów302151515152E
3Podstawy budownictwa304202820284
4Informatyczne podstawy projektowania CAD405463046305
4Podstawy inżynierii i ochrony środowiska3032552553
7Informatyczne podstawy projektowania MATLAB20320203
8Inżynieria i gospodarka wodna305202820285
9Podstawy geoinżynierii1829279272
10Ochrona powietrza302186618662
11Technologia wody6010274920124910515105E
12Gospodarka odpadami295182918295
13Wodociągi601030301515415156E
14Ogrzewnictwo i wentylacja305202820285
15Technologia ścieków6010274920124910515105E
16Przeróbka osadów ściekowych1839279273
17Instalacje sanitarne33515315153155E
18Instalacje co i wentylacji183625562553
19Kanalizacje60930301515415155E
20Termiczne unieszkodliwianie odpadów183102610263
21Eksloatacja systemów wod.-kan.27415210152104
22Eksploatacja systemów uzd. wody i ocz. ścieków27415210152104
23Lokalne systemy oczyszczania wody i ścieków24412210122104
24Wodociągi i kanalizacje na terenach wiejskich24412210122104
25Pompy i wentylatory214152415244
EPrzedmioty związane z dyplomem3019303019
1Seminarium dyplomowe
30430304
2Praca dyplomowa inżynierska1515
Razem1559213715311179892353086203030182179604530231008412824845336935279332242043291013215563110015117532721563026
1559184214204217212204201123
Egzaminy121222122
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Inżynieria sanitarna