Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria Środowiska          Specjalność: Hydrotechnika i geoinżynieria
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 12-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0002semestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne315209220925
1Wychowanie fizyczne91991
2Marketing i zarządzanie1121011012
3Prawo w inżynierii środowiska1121011012
BPrzedmioty podstawowe751030105151530105151510
1Komputerowy rysunek techniczny262515651562
2Matematyka stosowana31415106151064E
3Geologia i hydrogeologia184105310534E
CPrzedmioty kierunkowe4355618843181886824014516181058148282820801513104235231013
1Hydraulika3141010561010564E
2Monitoring środowiska1131011013E
3Komputerowe wspomaganie projektowania344551865283231032
4Monitoring i system ostrzeżeń powodziowych23310283102833
5Ocena zagrożenia i system ochrony przed powodzią24310284102843
6Zarys wodociągów, kanalizacji i unieszkodliwiania ścieków36320286202863
7Mechanika obiektów hydrotechnicznych26310286102863
8Zarządzanie zasobami wodnymi28412286122864E
9Procesy hydrologiczne28412286122864E
10Konstrukcje betonowe23310265102653
11Fundanentowanie budowli hydrotechnicznych23410265102654E
12Hydrodynamika koryt i zbiorników1639439433
13Zabudowa cieków i ochrona przed powodzią4041644881644884E
14Budowle hydrotechniczne4041644881644884E
15Materiały w budownictwie wodnym9281812
16Eksploatacja obiektów inżynierii środowiska183105310533E
17Organizacja budowy25210105101052
EPrzedmioty związane z dyplomem50191040104019
1Seminarium dyplomowe
40440404
2Praca Dyplomowa magisterska1015101015
Razem59190248622333861397024101516332058148282820801513104235234094327
59116813619592
Egzaminy103331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Seminarium dyplomowe
E1a Seminarium dyplomowe-Geoinżyniera
E1b Seminarium dyplomowe-Hydrotechnika