Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Inżynieria środowiska_SD          Specjalność: brak specjalności
Stopień: trzeci          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 12-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0005semestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne240126018030105715754151
1Język angielski60260301301
1Matematyka302151515152E
1aFilozoficzne podstawy ochrony środowiska15115151E
2Psychologia302151515152E
2Język niemiecki60260301301
3Podstawy pedagogiki w szkole wyższej453153015303E
BPrzedmioty podstawowe45345453
1Biochemia30230302E
2Metodyka badań naukowych15115151E
CPrzedmioty kierunkowe19513115284663513664501525630153
1Jednostkowe procesy w inżynierii środowiska15115151E
1Mechanika płynów30215366153662E
1Mechanika ośrodków ciągłych ( dla ciał stałych)302201020102E
2Metody numeryczne302151515152E
2Metody optymalizacji302151515152
2Termodynamika302201020102E
3Metody statystyczne i teoria pomiarów302151515152E
DPrzedmioty specjalnościowe215151259055545204405340104202202
1Konwersatorium z metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych302151515152E
1Konsultacje z opiekunem naukowym5535555555101101101
2Przedmiot specjalistyczny z grupy wskazanych przez opiekuna(umiejętności zawodowe)90690302E302E302E
2Udział w seminariach kierunkowych oraz prezentacja pracy wlasnej na jednym z seminariów4042020101E101E101E101E
Razem6954334520846690651186651165902551090155745204405340104202202
6952001851106545502020
Egzaminy2044422211
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS