Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2011/2012
Data aktualizacji: 27-09-2011
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0001semestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne33015105601501530302303021560330190157
1Wychowanie fizyczne60260301301
2Język obcy1505150301301602301
3Prawo i ochrona własności intelektualnej15115151
4Urbanistyka i architektura453301530153
5Moduły humanistyczne VII
60460604
BPrzedmioty podstawowe37534150135454512010545452830306
1Matematyka I606303030306
2Fizyka4551515151515155E
3Chemia4541515151515154E
4Geologia i hydrogeologia4541515151515154
5Geometria wykreślna302151515152
6Technologie informacyjne45345453
7Mechanika teoretyczna454301530154E
8Matematyka II606303030306E
CPrzedmioty kierunkowe1635134765125828358010535304540221503022810527120453030902718015165281951652815152
1Budownictwo ogólne I45430510305104
2Wytrzymałość materiałów I605303030305E
3Metody obliczeniowe303151515153
4Rysunek techniczny i grafika inżynierska30330303
5Geodezja4541515151515154E
6Materiały budowlane4531515151515153
7Budownictwo ogólne II454301530154E
8Mechanika płynów6053015153015155E
9Instalacje budowlane453153015303
10Wytrzymałość materiałów II605303030305E
11Kierowanie procesem inwestycyjnym303151515153
12Technologie robót budowlanych4541515151515154
13Hydrologia inżynierska303157815783
14Mechanika budowli9083030303030308E
15Systemy informacji o terenie30330303
16Mechanika gruntów7563015303015306E
17Konstrukcje betonowe I605303030305E
18Hydraulika stosowana605303030305E
19Fundamentowanie606303030306E
20Konstrukcje betonowe II605303030305E
21Budownictwo wodne I6053015153015155E
22Konstrukcje metalowe604303030304
23Roboty i budownictwo ziemne453153015303
24Zabudowa zlewni i potoków604303030304E
25Prawo budowlane, wodne, geologiczne15115151
26Budownictwo wodne II454153015304E
27Konstrukcje murowe i drewniane302151515152
28Mosty i budowle podziemne303151515153
29Budownictwo komunikacyjne303151515153
30Organizacja produkcji budowlanej302151515152
31Kosztorysowanie302151515152
32Gospodarka wodna454301530154E
33Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych453301530153
34Fizyka budowli302151515152
35Bezpieczeńswo pracy i ergonomia15115151
36Ekonomika budownictwa302151515152E
37Geotechnika materiałów odpadowych302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe1509301515901515115152604302
1Geotechniczne badania polowe301151515151
2Ocena zagrożenia i ochrona przed powodzią302151515152
3Moduły specjalizujące VI
60460604
4Moduły specjalizujące VII
30230302
EPrzedmioty związane z dyplomem6019606019
1Seminarium60460604
2Praca dyplomowa inżynierska1515
Razem2550211105032029212861015012013575453013595604540301653082810530135457530902919515180301951656032105309030
2550375375390375390420225
Egzaminy203334421
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły humanistyczne VII
A5a Historia filozofii
A5b Religioznawstwo
A5c Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej
A5d Komunikacja interpersonalna
A5e Społeczne aspekty przygotowania inwestycji
A5f Retoryka i technika prezentacji
A5g Informacja naukowo-techniczna
A5h Globalne zmiany środowiska naturalnego
A5i Polityka wykorzystania zasobów naturalnych

Moduły specjalizujące VI
D3a Konstrukcje geotechniczne
D3b Konstrukcje hydrotechniczne

Moduły specjalizujące VII
D4a Specjalne wykonawstwo geotechniczne
D4b Remonty budowli hydrotechnicznych