Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Produkcji          Specjalność: Systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 18-05-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Rsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne31521812259603156043045530304304691
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1a albo 1b i 1c)
60260301301
2Język obcy (wybór 1 z 2a - 2d)
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości (wybór 1 z 3a - 3b)
302151515152
4Etyka, psychologia i socjologia (wybór 1 z 4a - 4b)
30230302
5Prezentacja (wybór 1 z 5a - 5c)
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia (wybór 1 z 6a - 6c)
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15169691
BPrzedmioty kierunkowe129010057090285142188153015151574515301596015603015131651510515302613530454515201353045229825
1Marketing453153015303
2Wprowadzenie do inżynierii produkcji15115151
3Finanse i rachunkowość453153015152151
4Rachunek kosztów dla inżyniera302151515152
5Zarządzanie produkcją i usługami603303030303
6Systemy jakości453153015303E
7Logistyka w przedsiębiorstwie302151515152
8Podstawy nauki o materiałach304151515154E
9Materiały inżynierskie303151515153
10Podstawy wytrzymałości materiałów4541515151515154E
11Dokumentacja techniczna302151515152
12Podstawy konstrukcji maszyn303151515153
13Maszynoznawstwo302151515152
14Podstawy metrologii7553030153030155E
15Metrologia w procesach wytwarzania455153015305E
16Technologie przetwarzania materiałów453301530153
17Obróbka wiórowa i ścierna455301530155E
18Projektowanie procesów obróbki i montażu6053015153015155E
19Podstawy obróbek erozyjnych453301530153
20Przyrostowe metody wytwarzania302157815782
21Podstawy programowania obrabiarek CNC302151515152
22Systemy i koszty energii w przedsiębiorstwie302151515152
23Podstawy automatyki302151515152
24Zautomatyzowane systemy wytwarzania302151515152
25Nadzorowanie maszyn technologicznych i robotów4521515151515152
26Układy napędu i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego302151515152
27Informatyka w inżynierii produkcji453153015303E
28Podstawy systemów CAD30230302
29Podstawy niezawodności302151515152
30Eksploatacja systemów produkcyjnych4531515151515153E
31Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie454153015152152
32Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 32a - 32c)
302151515152
33Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 33a - 33b)
302151515152
34Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 34a - 34b)
302151515152
35Praktyka55
CPrzedmioty specjalnościowe24538105301580153015154303054515501529
1Wzorcowanie i sprawdzanie narzędzi i systemów pomiarowych303151515153
2Procedury i oprogramowania pomiarowe605303030153152
3Współrzędnościowa technika pomiarowa6043015153015154
4Organizacja i utrzymanie systemu jakości w laboratoriach pomiarowych607303030307E
5Projekt dyplomowy I15215152
6Seminarium dyplomowe I15215152
8Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe58551315180451515151354515151520909015177545151215152
1Matematyka10512456030306E15306E
2Statystyka302151515152
3Badania operacyjne303151515153
4Mechanika ogólna454301530154E
5Termodynamika w inżynierii produkcji4531515151515153
6Mechanika płynów303151515153
7Elektrotechnika i elektronika453301530153
8Fizyka dla inżynierów454301530154
9Podstawy ekonomii60530301515215153E
10Podstawy zarządzania454301530154
11Zarządzanie projektami302151515152
12Ekologia i zarządzanie środowiskowe454301530154
13Technologie informacyjne302151515152
Razem243521010714953601722924516510530151530301501503030153016510575301530195451051530301806060603030165304522128305115591530
2435360375390390390390140
Egzaminy152332221
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1a albo 1b i 1c)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Język obcy (wybór 1 z 2a - 2d)
A2a Język angielski
A2b Język niemiecki
A2c Język francuski
A2d Język rosyjski

Podstawy przedsiębiorczości (wybór 1 z 3a - 3b)
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki

Etyka, psychologia i socjologia (wybór 1 z 4a - 4b)
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja (wybór 1 z 5a - 5c)
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia (wybór 1 z 6a - 6c)
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy
A6c Prawo gospodarcze

Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 32a - 32c)
B32a Budowa i eksploatacja samochodów
B32b Pojazdy szynowe
B32c Wentylacja w procesach produkcyjnych

Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 33a - 33b)
B33a Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne
B33b Niekonwencjonalne źródła energii

Przedmioty wybieralne (wybór 1 z 34a - 34b)
B34a Metody analizy termicznej w technice
B34b Systemy klimatyzacji w laboratoriach pomiarowych