Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: Elektroenergetyka
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 10-06-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIIIIV
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe382499209922022
20Systemy zasilania w trakcji elektrycznej18299992
21Seminarium dyplomowe10210102
22Praca dyplomowa magisterska1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe21225120121547183618875122918149153
5Przesył i rozdział energii elektrycznej273151215123E
6Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych2439159153
7Zakłócenia w układach elektroenergetycznych2741891894E
8Elektromechaniczne systemy napędowe2741891894E
9Przetwarzanie i transmisja sygnałów272121512152
10S2 obieralne nr1
263125912593
11S2 obieralne nr2
2731891893
12S2 obieralne nr 3
2731891893
POPrzedmioty ogólne2732791182
1Język obcy2732791182
PPPrzedmioty podstawowe871054151854151810
2Wybrane zagadnienia teorii obwodów2741891894E
3Metody numeryczne w technice2731891893
4Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych333181518153
PSPrzedmioty specjalnościowe2542810212712736618931269448645182715242666
36Systemy generacji i przetwarzania energii elektrycznej274126912694E
37Automatyka i zabezpieczenia w energetyce2429159152
38Systemy SCADA2636206203
39Instalacje elektryczne + AutoCad36512699126995
40Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii2129669662
41Prawo energetyczne i rynki energii91991
42S1 obieralne nr 1
2731891893
43S3 obieralne nr 1
18299992
43S3 obieralne nr 2
333915991593
44S3 obieralne nr 3
333915991593
Razem6189028551101926326108154521962729362157246018272024262628
61816818818676
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S2 obieralne nr1
PK1 Energoelektronika przemysłowa
PK1a Modelowanie cyfrowe układów energoelektronicznych

S2 obieralne nr2
PK1 Obwodowe modelowanie układów elektromagnetycznych
PK31a Polowe modelowanie układów elektromagnetycznych

S2 obieralne nr 3
PK1 Maszyny elektryczne w napędach pojazdów
PK1a Dynamika systemów elektromechanicznych pojazdów

S1 obieralne nr 1
PS1 Metody i algorytmy automatyki
PS1a Inżynieria sterowania

S3 obieralne nr 1
PS1 Elektrotechnika i układy sztucznej inteligencji w budownictwie
PS1a Metody sztucznej inteligencji w elektrotechnice

S3 obieralne nr 3
PS1 Pomiary i monitoring układów elektroenergetycznych
PS1a Sterowniki programowalne

S3 obieralne nr 2
PS1 Napędy przekształtnikowe w elektroenergetyce
PS1a Układy przekształtnikowe w elektroenergetyce