Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Kierunek: Elektrotechnika          Specjalność: Informatyczne systemy automatyki
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 10-06-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Eleksemestry
IIIIIIIV
WCLKPWCLKPEWCLKPEWCLKPEWCLKPE
PDPrzedmioty dyplomowe20221010101022
20Seminarium dyplomowe10210102
21Praca dyplomowa magisterska1020101020
PKPrzedmioty kierunkowe1552170201020351510445102025131010104
7Urządzenia elektroniczne254151015104E
9Modelowanie komputerowe i wykrywanie uszkodzeń35520105201055E
10Analiza komputerowa systemów elektrycznych30415105151054
11Elektryczne napędy przekształtnikowe3541010151010154
14Zakłócenia w układach elektroenergetycznych3041010101010104E
POPrzedmioty ogólne30230151151
1Język obcy w technice30230151151
PPPrzedmioty podstawowe1252070151025570151025520
2Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych253151015103
3Modelowanie matematyczne układów dynamicznych254155515554
4Programowanie w języku C++25310105101053
5Metody numeryczne w elektrotechnice n255151015105
6Wybrane zagadnienia teorii obwodów n255151015105E
PSPrzedmioty specjalnościowe2453312515156030251010568051040152020510107
8Teoria i metody sterowania506251010525101056E
13S3 obieralne nr 1
4052051052051055E
14S3 obieralne nr 2
35520105201055E
15S3 obieralne nr 3
30415105151054
16S3 obieralne nr 4
253151015103
17S3 obieralne nr 5
203101010103
18S4 obieralne nr 1
1535555553
19S4 obieralne nr 2
30415105151054
Razem575982658045105808530202552570353030209015104025242015102029
57516516518065
Egzaminy7223
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, C - ćwiczenia, L - laboratoria, K - laboratoria komputerowe, P - projekty, - .
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


S3 obieralne nr 1
PS13a Optymalizacja i wspomaganie decyzji
PS13b Metody i algorytmy optymalizacji

S3 obieralne nr 2
PS14a Sztuczna inteligencja w zagadnieniach sterowania
PS14b Przetwarzanie obrazów w automatyce

S3 obieralne nr 3
PS15a Projektowanie i analiza algorytmów
PS15b Algorytmy i struktury danych

S3 obieralne nr 4
PS16a Przetwarzanie informacji w automatyce
PS16b Przetwarzanie równoległe i rozproszone

S3 obieralne nr 5
PS17a Oprogramowanie systemów czasu rzeczywistego
PS17b Roboty mobilne

S4 obieralne nr 1
PS18a Komputerowe sieci przemysłowe
PS18b Rozproszone układy automatyki

S4 obieralne nr 2
PS19a Analiza i eksploracja danych
PS19b Inżynieria wiedzy w zagadnieniach sterowania