Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Kierunek: Informatyka          Specjalność: Brak specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2015/2016
Data aktualizacji: 11-06-2015
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Isemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIII
WCLKSPWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPEWCLKSPE
APrzedmioty ogólne171192714418218293649455184992
1Wychowanie fizyczne36236181181
2Język obcy901290182182182182184E
3Encyklopedia prawa91991
4Przedsiębiorczość innowacyjna18299992
5Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja18299992
BPrzedmioty podstawowe3544315914154636318204848181348301810
1Algebra z geometrią365181818185E
2Elektrotechnika i miernictwo365991899185
3Analiza matematyczna721036361818518185E
4Podstawy fizyki54818181818185E183
5Matematyka dyskretna605303030305E
6Podstawy elektroniki i techniki cyfrowej365181818185E
7Statystyka matematyczna605303030305
CPrzedmioty kierunkowe522692524520718271818836181883636129098123455411181843
1Zagadnienia społ. i zawodowe informatyki91991
2Wstęp do programowania5471818181818187E
3Algorytmy i struktury danych364181818184E
4aJęzyki i paradygmaty programowania 1364181818184
4bJęzyki i paradygmaty programowania 2366181818186E
5Systemy operacyjne366181818186E
6Mikroprocesory i mikrokontrolery365181818185E
7Grafika i komunikacja człowiek - komputer365181818185
8Metody obliczeniowe364189918994E
9Podstawy baz danych365181818185E
10Wstęp do sztucznej inteligencji364181818184
11Systemy wbudowane2739189183
12Architektura systemów komputerowych364181818184
13Podstawy sieci komputerowych364181818184E
14Inżynieria oprogramowania364181818184E
15Praktyka33
DPrzedmioty specjalnościowe4686323423436368727220727220545415
1Przedmioty wybieralne - 5n semestr, cz. 1
364181818184E
2Przedmioty wybieralne - 5n semestr, cz. 2
364181818184E
3Przedmioty wybieralne - 6n semestr, cz. 1
365181818185E
4Przedmioty wybieralne - 6n semestr, cz. 2
365181818185E
5Przedmioty wybieralne - 6n semestr, cz. 3
365181818185E
6Przedmioty wybieralne - 6n semestr, cz. 4
365181818185
7Przedmioty wybieralne - 7n semestr, cz. 1
365181818185E
8Przedmioty wybieralne - 7n semestr, cz. 2
365181818185E
9Przedmioty wybieralne - 7n semestr, cz. 3
365181818185E
10Przedmioty wybieralne - 7n semestr, cz. 4
365181818185E
11Przedmioty wybieralne - 8n semestr, cz. 1
365181818185E
12Przedmioty wybieralne - 8n semestr, cz. 2
365181818185E
13Przedmioty wybieralne - 8n semestr, cz. 3
365181818185
EPrzedmioty związane z dyplomem4115182318318512
1Projekt zespołowy18318183
2Seminarium dyplomowe18218182
3Przygotowanie pracy dyplomowej5105510
Razem15562091823909936308484362393665426995481288118902390721824819721825541854530
1556225204213234189180180131
Egzaminy2633334442
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, S - Seminarium, P - Projekt.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Przedmioty wybieralne - 6n semestr, cz. 1
D1 Teoria aproksymacji i jej zastosowania
D1 Logika algorytmiczna dla inżynierów

Przedmioty wybieralne - 6n semestr, cz. 3
D1 Projektowanie aplikacji internetowych
D1 Techniki multimedialne

Przedmioty wybieralne - 7n semestr, cz. 2
D1 Programowanie usług sieciowych
D1 Systemy czasu rzeczywistego

Przedmioty wybieralne - 6n semestr, cz. 2
D1 Technologie obiektowe

Przedmioty wybieralne - 8n semestr, cz. 1
D1 Administrowanie systemami komputerowymi
D1 Programowanie mobilne

Przedmioty wybieralne - 5n semestr, cz. 1
D1 Programowanie w języku Java
D1 Języki symboliczne

Przedmioty wybieralne - 7n semestr, cz. 1
D1 Obiektowe bazy danych
D1 Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Przedmioty wybieralne - 6n semestr, cz. 4
D1 Systemy informatyczne w zarządzaniu
D2 Informatyzacja przedsiębiorstw

Przedmioty wybieralne - 5n semestr, cz. 2
D2 Wstęp do metod Monte Carlo

Przedmioty wybieralne - 7n semestr, cz. 3
D19 Przetwarzanie współbieżne

Przedmioty wybieralne - 7n semestr, cz. 4
D21 Programowanie niskopoziomowe

Przedmioty wybieralne - 8n semestr, cz. 3
D23 Automaty, języki i obliczenia
D25 Teoria automatów i złożoność obliczeniowej

Przedmioty wybieralne - 8n semestr, cz. 2
D24 Przetwarzanie języka naturalnego