Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 14-01-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0001semestry
IIIIIIIV
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne91991
Wychowanie fizyczne91991
BPrzedmioty podstawowe272151215122
Matematyka stosowana272151215122
CPrzedmioty kierunkowe1712375395738392013373710
Teoria sprężystości i plastyczności202101010102
2Konstrukcje stalowe II203101010103
3Inżynierskie programy komputerowe CAD 3D + elementy BIM3046246244
4Mechanika konstrukcji I274121512154E
5Mechanika konstrukcji II203101010103
Konstrukcje betonowe III365181818185
Proces inwestycyjny II18299992
DPrzedmioty specjalnościowe336431629183011712153421533136691542184299279
Geoinżynieria środowiska273121512153
Konstrukcje hydrotechniczne I365181818185E
Hydraulika stosowana II274121512154
Specjalne wykonawstwo geotechniczne274121512154
Systemy ochrony przed powodzią18299992
Inżynieria rzeczna18299992
Mechanika skał18399993
Współpraca konstrukcji z podłożem304151515154E
Konstrukcje hydrotechniczne II18399993E
Systemy sanitarne II304151515154
Elektrownie wodne18299992
Odwodnienia18299992
Geologia i geofizyka inżynierska II18299992
Niezawodność konstrukcji15169691
Eksploatacja budowli hydrotechnicznych18299992
EPrzedmioty związane z dyplomem1821181821
Seminarium dyplomowe
18118181
2Praca dyplomowa magisterska2020
Razem5619018655135187915702366915421842189271831
561151164132114
Egzaminy4112
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Seminarium dyplomowe
E3 Seminarium dyplomowe-Budownictwo wodne
E4 Seminarium dyplomowe-Geotechnika