Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Budownictwo wodne i geotechnika
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 18-01-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: 0001semestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
Aprzedmioty ogólne15115151
Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe302151515152
Matematyka stosowana302151515152
CPrzedmioty kierunkowe255201115490815460151515315152
Inżynierskie programy komputerowe CAD 3D + elementy BIM3026246242
Konstrukcje betonowe III605303030305
Konstrukcje stalowe II302151515152
Mechanika konstrukcji I454153015304E
Mechanika konstrukcji II303151515153
Proces inwestycyjny II302151515152
Teoria sprężystości i plastyczności302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe600462769157522560306012165451352751915307
Eksploatacja budowli hydrotechnicznych302151515152
Elektrownie wodne302151515152
Geofizyka i geologia inżynierska302151515152
Geoinżynieria środowiska453153015303
Hydraulika stosowana II454153015304
Inżynieria rzeczna302151515152
Konstrukcje hydrotechniczne I605303030305E
Konstrukcje hydrotechniczne II303151515153E
Mechanika skał302151515152
Niezawodność konstrukcji15169691
Odwodnienia302151515152
Praktyki zawodowe11
Konstrukcje geotechniczne II454153015304
Systemy ochrony przed powodzią302151515152
Systemy sanitarne II605303030305
Współpraca konstrukcji z podłożem605303030305E
Moduły wybieralne III
301151515151
EPrzedmioty związane z dyplomem3021303021
Praca dyplomowa magisterska2020
Seminarium dyplomowe
30130301
Razem9309030156159912030180451503066915453030
930390375165
Egzaminy422
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Moduły wybieralne III
D17a Drogi wodne
D17b Geotechnika w drogownictwie

Seminarium dyplomowe
E2a Seminarium dyplomowe-Budownictwo wodne
E2b Seminarium dyplomowe-Geotechnika