Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek: Budownictwo          Specjalność: Technologia i organizacja budownictwa
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 31-05-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: BUDsemestry
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
wclkpswclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsEwclkpsE
APrzedmioty ogólne18914601141530156151533013013011592
1Jezyk obcy90390301301301
2Technologia informacyjna303151515153
3Podstawy ekonomii i zarządzania304151515154
4Elementy prawa15115151
5Podstawy psychologii i socjologii15215152E
WF91991
BPrzedmioty podstawowe40555186144519156090188139369214515151516
7Matematyka ogólna150186090306011E30307E
8Matematyka stosowana i metody numeryczne457301530157E
9Fizyka45715151515154153E
10Mechanika ogólna4511219152195156E
11Geometria wykreślna303151515153
12Rysunek techniczny i grafika komputerowa303156915693
13Geodezja303151515153
14Geologia303151515153
CPrzedmioty kierunkowe5407224951105135393667515301518602139452345154515303010
15Chemia453242124213
16Wytrzymałość materiałów6011152191515155E69156E
17Mechanika budowli901330303015151561515157E
18Mechanika gruntów i fundamentowanie6073015151515315154E
19Materiały budowlane303151515153
20Technologia betonu305151515155E
21Budownictwo ogólne i fizyka budowli7594515153015515154E
22Instalacje budowlane i sieci miejskie303151515153
23Konstrukcje betonowe60930301515415155E
24Konstrukcje metalowe60930301515415155E
DPrzedmioty specjalnościowe450512373018165142183097560149030602330154
25Urbanistyka i architektura303151515153
26Metody obliczeniowe304121812184E
27Technologia robót budowlanych60630301515215154E
28Hydraulika i hydrologia303151515153
29Ekonomika i zarządzanie w procesie inwest.305151515155E
30Podstawy budownictwa komunikacyjnego454301530154
31Podstawy konstrukcji mostowych607303030307E
32Konstrukcje drewniane303151515153
33Konstrukcje murowe303151515153
34Technologia robót komunikacyjnych304151515154E
35Kosztorysowanie15115151
36Zarządzanie i marketing w firmie budowlanej303151515153E
37Organizacja, kierowanie budową i BHP303151515153
38Praktyka zawodowa
211
EPrzedmioty związane z dyplomem60181545154518
39Przedmiot fakultatywny I
302151515152
40Przedmiot fakultatywny II
15115151
41Seminarium dyplomowe z elementami ochrony własności intelektualnej15115151
42Praca dyplomowa1414
Razem1644210154590105249639362424844551152375453015206051394524871518752410590249030602360541524
1644195195195165195195195180129
Egzaminy20222232331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: w - wykład, c - ćwiczenia audytoryjne, l - laboratoria, k - laboratoria komputerowe, p - projekty, s - seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Praktyka zawodowa
D1a Praktyka zawodowa - budowlana
D1b Praktyka zawodowa - geodezyjna

Przedmiot fakultatywny II
E1a Prawo budowlane

Przedmiot fakultatywny I
E2a Przetargi, negocjacje i umowy w budownictwie