Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Biotechnologia          Specjalność: Biotechnologia Przemysłowa i w Ochronie Środowiska
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 05-05-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Bsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne6041515301515215152
1SB-2 Angielska terminologia techniczna II30230151151
2SB-2 Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska15115151
3SB-2 Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe1359301530601515151541515455
4SB-2 Wybrane działy chemii fizycznej30230302
5SB-2 Wybrane działy chemii organicznej4531515151515153
7SB-2 Wybrane działy chemii analitycznej302151515152
8SB-2 PCR i bioanalityka15115151
9SB-2 Biochemia białek15115151
CPrzedmioty kierunkowe34526120751530105105151515121560309014
9SB-2 Laboratorium wybranych działów biotechnologii60460604
10SB-2 Genomika II30330303E
11SB-2 Postępy w genomice303151515153E
12SB-2 Technologia materiałów polimerowych30330303E
13SB-2 Modelowanie molekularne302151515152
14SB-2 Modelowanie procesów biotechnologicznych453301530153
15SB-2 Chemia biokoordynacyjna II302151515152
16SB-2 Metody badania zwiazków chemicznych302151515152
17wybieralne kierunkowe technologiczne
30230302
18wybieralne kierunkowe inżynieryjne
30230302
DPrzedmioty specjalnościowe31527751054590753030127530745308
19SB-2 Projekt technologiczno-procesowy45645456
20SB-2 Biopaliwa453153015303
21SB-2 Biomateriały nieorganiczne15215152E
22SB-2 Biomateriały organiczne15215152E
23SB-2 Biotechnologia przemysłowa II30330303
24SB-2 Laboratorium surowców i produktów biotechnologicznych75575755
25przedmioty wybieralne specjalnościowe
90690302302302
EPrzedmioty związane z dyplomami3024301521522
26SB-2 Seminarium dyplomowe30430152152
27SB-2 Praca dyplomowa magisterska2020
Razem88590240302101575315210156015753030151503019530454530
88537542090
Egzaminy541
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe inżynieryjne
C1 SB-2 Metody ilościowe w modelowaniu procesów
C2 SB-2 Rachunek wariacyjny
C13a SB-2_13a Koncepcja biorafinerii i platformy chemicznej
C13b SB-2_13b Aparatura w inżynierii bioprocesów
C22 SB-2(w) Inżynieria Procesowa w energetyce przemysłu chemicznego

wybieralne kierunkowe technologiczne
C3 SB-2 Statystyka II
C6 SB-2(w) Biochemia kwasów nukleinowych
C12a SB-2_12a Witaminy
C12e SB-2_12e Węglowodany
C12g SB-2_12g Bioaktywne związki organiczne
C13 SB-2_12h Konwersja biomasy i biorafinerie
C19 SB-2 Zaawansowane metody badania związków chemicznych
C20 SB-2(w) Zarys technologii leków
C21 SB-2(w) Podstawowe zagadnienia w chemii metalopochodnych o działaniu terapeutycznym

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D1 SB-2_Fotochemia-podstawy i zastosowanie
D1 SB-2_20m Suplementy diety
D1 SB-2_Biotechnologia w farmacji
D2 SB-2_20n Zioła w medycynie
D20a SB-2_20a Nowoczesne pestycydy
D20f SB-2_20g Suszenie bioproduktów
D20i SB-2_20j Biosurowce, właściwości i zastosowania
D20k SB-2_20l Kosmetyki naturalne
D26 SB-2_Elementy teorii węzłów
D27 SB-2(w) Nanomateriały dla zastosowań w biologii i optoelektronice