Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Chemia Budowlana          Specjalność: Chemia Budowlana
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 05-05-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Csemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne6041515301515215152
1CB-2_01 Angielska terminologia techniczna II30230151151
2CB-2_02 Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska15115151
3CB-2 Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe18012601204590915303
4CB-2_04 Wybrane działy chemii fizycznej453153015303
5CB-2_03 Wybrane działy chemii nieorganicznej453153015303
6CB-2_05 Wybrane działy chemii organicznej453153015303
7CB-2_06 Wybrane działy chemii analitycznej453153015303
CPrzedmioty kierunkowe3452310510545904545151586060307515
8CB-2_07 Laboratorium przemysłowe z kontrolą jakości produktów60460604
9CB-2_08 Chemia w budownictwie30230302E
10CB-2_09 Surowce i procesy biotechnologiczne302151515152
11CB-2_10 Technologia materiałów polimerowych453153015303E
12CB-2_11 Fizykochemia układu surowce ilaste-woda15115151
13CB-2_12 Modelowanie procesów technologicznych30230302
14CB-2_13 Palność materiałów budowlanych4531515151515153
15CB-2_14 Ochrona środowiska w technologii chemicznej30230302
16wybieralne kierunkowe technologiczne
30230302
17wybieralne kierunkowe inżynieryjne
60c5180782df81d1df8ccae37b1f123a
30230302
DPrzedmioty specjalnościowe285276090459030603011303030845308
18CB-2_17 Projekt technologiczno-procesowy45645456
19CB-2_18 Korozja tworzyw polimerowych15215152
20CB-2_19 Chemia polimerów454153015304E
21CB-2_20 Fizykochemia materiałów polimerowych stosowanych w budownictwie II454153015304E
22CB-2_21 Przetwórstwo tworzyw stosowanych w budownictwie II454153015304E
23przedmioty wybieralne specjalnościowe
90690302302302
24CB-2 Praktyka11
EPrzedmioty związane z dyplomami3024301521522
25CB-2 Seminarium dyplomowe30430152152
26CB-2 Praca dyplomowa magisterska2020
Razem900902401531590240135195156030105151203013530454530
90040540590
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe technologiczne
C1 CB-2_16a Podstawy technologii ceramiki II
C1 CB-2 Metody ilościowe w modelowaniu procesów
C2 CB-2 Rachunek wariacyjny
C3 CB-2 Statystyka II
C15a CB-2_15a Statystyczna analiza wyników badań
C15b CB-2_15b Planowanie eksperymentów dla inżynierów i naukowców
C15c CB-2_15c Sześć sigma
C15d CB-2_15d SPC w inżynierii jakości

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D22a CB-2_22a Elastomery
D22b CB-2_22b Materiały porowate