Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna          Specjalność: Analityka Przemysłowa i Środowiskowa
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 05-05-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne6041515301515215152
1ST-2_APiS Angielska terminologia techniczna II30230151151
2ST-2 Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska15115151
3ST-2 Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe18012601204590915303
4ST-2 Wybrane działy chemii organicznej453153015303
5ST-2 Wybrane działy chemii nieorganicznej453153015303
6ST-2_APiS Wybrane działy chemii analitycznej453153015303
7ST-2_APiS Wybrane działy chemii fizycznej453153015303
CPrzedmioty kierunkowe210161051530603037515306013
8ST-2 Inżynieria reaktorów chemicznych303151515153E
9ST-2 Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa30330303
10ST-2_APiS Modelowanie procesów technologicznych30230302
11ST-2 Podstawy biotechnologii30230302
12ST-2_APiS Ochrona srodowiska w technologii chemicznej30230302
13wybieralne kierunkowe techniczne
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe4203490165304590603030301630135301045308
14ST-2_APiS Projekt technologiczno - procesowy45645456
15ST-2_APiS Podstawy analityki środowiskowej II606303030306E
16ST-2_APiS Analityka śladowa w badaniach środowiska603154515453E
17ST-2_APiS Fizyczne i fizykochemiczne podstawy metod analizy chemicznej30430304E
18ST-2_APiS Chemometria II30430304
19ST-2_APiS Kontrola jakości produktów60260602
20ST-2_APiS Pomiary emisji zorganizowanej do atmosfery II453153015303E
21przedmioty wybieralne specjalnościowe
90690302302302
EPrzedmioty związane z dyplomami3024301521522
22ST-2_APiS Seminarium dyplomowe30430152152
23ST-2 Praca dyplomowa magisterska2020
Razem90090270302853075210150120304530120301653012030454530
90034546590
Egzaminy523
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe techniczne
C1 ST-2 Metody ilościowe w modelowaniu procesów
C1 ST-2_Fotopolimeryzacja i fotochemia polimerów
C1 ST-2_12zd Ciecze jonowe
C1a ST-2_12a - Związki heteroaromatyczne
C1c ST-2_12c - Toksykologia
C1d ST-2_12e Modelowanie molekularne procesów katalitycznych
C1e ST-2_12g - Kataliza przemysłowa - dziś i jutro
C1j ST-2_12l Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa
C1p ST-2_12s - Trujące substancje roślinne
C1q ST-2_12t - Biomateriały metaliczne i ceramiczne
C1r ST-2_12u - Praktyczne planowanie eksperymentu
C1s ST-2_12w - Wybrane czystsze technologie
C1t ST-2_12y Budowa i działanie wybranych urządzeń labolatoryjnych
C1u ST-2_12z - Raport badawczy
C1v ST-2_12za - SPC w inżynierii jakości
C1w ST-2_12zb - Sześć sigma
C2 ST-2 Rachunek wariacyjny
C3 ST-2 Statystyka II
C12v ST-2_12zc REACH w praktyce przemysłowej
C14 ST-2(w) Podstawowe zagadnienia w chemii metalopochodnych o działaniu terapeutycznym
C15 ST-2(w) Inżynieria Procesowa w energetyce przemysłu chemicznego
C16 ST-2(w) Żywność modyfikowana genetycznie

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D2 ST-2_20h Specjacja chemiczna
D3 ST-2_20i Chemia zmysłów
D4 ST-2_20j Analityka pigmentów betalain
D5 ST-2_20k Podstawy analityki cukrów
D9b ST-2_20c_APiS - Metody oceny ekologicznej i LCA
D9d ST-2_20e_APiS - System zarządzania jakością w laboratorium
D22 ST-2(w) Kataliza w syntezie totalnej
D23 ST-2(w) Fizykochemia i technologia węgla
D24 ST-2(w) Gospodarka surowcami i odpadami w przemyśle cementowym
D25 ST-2(w) Aspekty ekologiczne górnictwa węglowego oraz energetyki
D26 ST-2(w) Kontrola jakości w przemyśle
D27 ST-2(w) Technologie wytwarzania nawozów zgodne z ekonomią cyrkulacyjną
D28 ST-2(w) Innowacyjne technologie odzysku fosforu z osadów ściekowych
D29 ST-2(w) Konwencjonalne i alternatywne źródła energii
D30 ST-2(w) Wybrane procesy i operacje jednostkowe w technologii chemicznej
D31 ST-2(w) Podstawy technologii ceramiki
D32 ST-2(w) Nowoczesne materiały dla medycyny
D33 ST-2(w) Materiały budowlane a ochrona środowiska