Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Kierunek: Technologia Chemiczna          Specjalność: Chemia i Technologia Kosmetyków
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 05-05-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Tsemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne6041515301515215152
1ST-2_CTK Angielska terminologia techniczna II30230151151
2ST-2 Ustawodawstwo polskie w ochronie środowiska15115151
3ST-2 Wychowanie fizyczne15115151
BPrzedmioty podstawowe18012601204590915303
4ST-2 Wybrane działy chemii organicznej453153015303
5ST-2 Wybrane działy chemii nieorganicznej453153015303
6ST-2_CTK Wybrane działy chemii analitycznej453153015303
7ST-2_CTK Wybrane działy chemii fizycznej453153015303
CPrzedmioty kierunkowe210161051530603037515306013
8ST-2_CTK Inżynieria reaktorów chemicznych303151515153E
9ST-2_CTK Zjawiska powierzchniowe i kataliza przemysłowa30330303
10ST-2_CTK Modelowanie procesów technologicznych30230302
11ST-2 Podstawy biotechnologii30230302
12ST-2_CTK Ochrona środowiska w technologii chemicznej30230302
13wybieralne kierunkowe techniczne (wyb)
60460604
DPrzedmioty specjalnościowe4203410518045906012030164560301045308
14ST-2_CTK Projekt technologiczno-procesowy45645456
15ST-2_CTK Fizykochemia form kosmetycznych907306030607E
16ST-2_CTK Technologia kosmetyków907306030607E
17ST-2_CTK Towaroznawstwo wyrobów małotonażowych453153015303E
18ST-2_CTK Ustawodawstwo i bezpieczeństwo stosowania kosmetyków15115151
19ST-2_CTK Chemia surowców kosmetycznych454153015304E
20przedmioty wybieralne specjalnościowe
90690302302302
EPrzedmioty związane z dyplomami3024301521522
21ST-2_CTK Seminarium dyplomowe30430152152
22ST-2 Praca dyplomowa magisterska2020
Razem900902853030075210150210453013530903012030454530
90040540590
Egzaminy532
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykłady, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


wybieralne kierunkowe techniczne (wyb)
C1 ST-2_Fotopolimeryzacja i fotochemia polimerów
C1 ST-2_12zd Ciecze jonowe
C1 ST-2 Metody ilościowe w modelowaniu procesów
C2 ST-2 Rachunek wariacyjny
C2a ST-2_16_12a_CTK - Związki heteroaromatyczne
C2c ST-2_16_12c_CTK - Toksykologia
C2e ST-2_16_12e_CTK Modelowanie molekularne procesów katalitycznych
C2g ST-2_16_12g_CTK Kataliza przemysłowa - dziś i jutro
C2k ST-2_16_12l_CTK Preparatywna i analityczna chromatografia cieczowa
C2q ST-2_16_12s_CTK Trujące substancje roślinne
C2r ST-2_16_37a_CTK Funkcjonalne dodatki do żywności
C2s ST-2_16_CTK - Repetytorium z matematyki wyższej
C3 ST-2 Statystyka II
C14 ST-2(w) Podstawowe zagadnienia w chemii metalopochodnych o działaniu terapeutycznym
C15 ST-2(w) Inżynieria Procesowa w energetyce przemysłu chemicznego
C16 ST-2(w) Żywność modyfikowana genetycznie

przedmioty wybieralne specjalnościowe
D1 ST-2_18m Suplementy diety
D1a ST-2_23_18e_CTK - Kosmetyki anti-age
D1b ST-2_23a CTK - Fitokosmetyki
D1d ST-2_23d_CTK - Kosmetyczne koloranty
D1e ST-2_23f_CTK - Kosmetyki promieniochronne
D1g ST-2_23h_CTK - Antybiotyki
D1h ST-2_23i_CTK - Witaminy
D1k ST-2_23o_CTK Surowce naturalne w produktach kosmetycznych
D1l ST-2_23p_CTK Ekstrakcja
D1n ST-2_23s_CTK Kosmetyki do higieny i pielęgnacji włosów
D1o ST-2_CTK(w) Wyroby perfumeryjne
D2 ST-2_18n Zioła w medycynie
D10l ST-2_23l_CTK Związki powierzchniowo czynne
D10s ST-2_23t_CTK Barwniki i pigmenty w kosmetyce
D21 ST-2(w) Kataliza w syntezie totalnej
D22 IPS_2016 Naturalne składniki kompozycji kosmetycznych