Wydział Mechaniczny
Kierunek: Automatyka i Robotyka          Specjalność: Sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 10-07-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Asemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne30430152152
1Wybieralne - język obcy
30430152152E
BPrzedmioty podstawowe1359451530301545153030159
1Metody optymalizacji w projektowaniu i podejmowaniu decyzji75415301515153015154E
2Modelowanie i identyfikacja układów mechanicznych303151515153E
3Teoria i technika eksperymentu302151515152
CPrzedmioty kierunkowe33027120306060451575454545151930151515615152
4Teoria sterowania4541515151515154E
5Teoria układów dyskretnych302151515152
6Automatyzacja i sterowanie pojazdów samochodowych4541515151515154
7Inteligentne systemy wytwarzania4541515151515154
8Diagnostyka i monitoring maszyn4541515151515154
9Systemy nadzorowania i wizualizacji453153015303
10Wybieralne - robotyka
4541515151515154E
11Wybieralne - systemy chłodnicze i energetyczne
302151515152
DPrzedmioty specjalnościowe4455015045909040301054560453022453045103028
1Systemy sterowania w maszynach mobilnych6043015153015154E
2Podstawy optymalnego sterowania453153015303
3Wibroakustyczne diagnozowanie maszyn453153015303
4Sterowanie w systemach transportowych4521515151515152
5Modelowanie i symulacja systemów dynamicznych453153015303
6Niezawodność układów sterowania4521515151515152
7Systemy zdalnego sterowania302151515152
8Komputerowa symulacja układów sterowania452153015302
9Energooszczędne i ekologiczne układy napędu i sterowania452153015302E
10Praca przejściowa55
11Seminarium dyplomowe30230302
12Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
Razem940901504590904030120156075753030135757560303060153045103030
940375375190
Egzaminy7331
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybieralne - język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A2a Wychowanie fizyczne
A2b Rehabilitacja
A2c Wychowanie zdrowotne

Wybieralne - robotyka
C10a Mechanika manipulatorów
C10b Dynamika robotów

Wybieralne - systemy chłodnicze i energetyczne
C11a Automatyka systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych
C11b Systemy energetyczne