Wydział Mechaniczny
Kierunek: Energetyka          Specjalność: Urządzenia i instalacje ochrony środowiska
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 10-07-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Esemestry
IIIIII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
BPrzedmioty podstawowe3153012075307515120601575152715153
1Język obcy
30430152152E
2Metody programowania w obliczeniach naukowych i inżynierskich30330303
3Metody numeryczne303151515153
4Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień drganiowych i akustycznych303151515153
5Wymiana ciepła303151515153E
6Elektroenergetyka zakładów przemysłowych303151515153
7Technologie i maszyny energetyczne II303151515153E
8Instalacje grzewcze302151515152
9Wybrane zagadnienia z wytrzymałości15115151
10Obliczenia wytrzymałościowe maszyn i urządzeń energetycznych303151515153
11Mechanika płynów302151515152
CPrzedmioty kierunkowe12064515151530303451515153
1Modelowanie CFD30330303
2MES w obliczeniach urządzeń energetycznych301151515151
3Wybieralne I
301151515151
4Wybieralne II
301151515151
DPrzedmioty specjalnościowe490541507560145601357560241560856030
1Wymienniki masy w ochronie środowiska302151515152E
2Procesy mechaniczne w ochronie środowiska302151515152E
3Bezpieczeństwo zintegrowane302151515152
4Pompy sprężarki wentylatory302151515152
5Podstawy projektowania urządzeń303151515153E
6Praca przejściowa55
7Projektowanie instalacji ochrony środowiska45245452
8Laboratorium z ochrony środowiska45245452
9Zagadnienia niskiej emisji
302151515152
10Prawne aspekty ochrony środowiska I
302151515152
11Prawne aspekty ochrony środowiska II
302151515152
12Przedmioty uzupełniające I
302151515152
13Przedmioty uzupełniające II
302151515152
14Wybieralne I
301151515151
15Wybieralne II
301151515151
16Seminarium dyplomowe30230302
17Przygotowanie pracy dyplomowej1020101020
Razem925901507560145601206015754530180105301560301560856030
925315390220
Egzaminy624
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Fizyczne aspekty rozwoju człowieka
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Rehabilitacja
A1c Wychowanie zdrowotne

Język obcy
B11 Język angielski
B12 Język niemiecki
B13 Język francuski
B14 Język rosyjski

Wybieralne I
C3a Silniki spalinowe
C3b Maszyny cieplne
D19a Gospodarka odpadami i ochrona gleb
D19b Instalacje oczyszczania ścieków

Wybieralne II
C5a Termodynamika gazów wilgotnych
C5b Podstawy przemian energetycznych
D21a Substancje i preparaty chemiczne
D21b Standardy emisyjne w instalacji

Zagadnienia niskiej emisji
D9a Ekologiczne aspekty motoryzacji
D9b Ekologiczne spalinowe źródła napędu

Prawne aspekty ochrony środowiska II
D11a Ekorozwój i zagrożenia cywilizacyjne
D11a Podstawy prawne ochrony środowiska

Prawne aspekty ochrony środowiska I
D11a Zarządzanie ochroną środowiska
D11b Zagadnienia ekonomiczne w ochronie środowiska

Przedmioty uzupełniające I
D15a Przepływy wielofazowe
D15b Pompy ciepła

Przedmioty uzupełniające II
D17a Pomiary i monitoring w ochronie środowiska
D17b Oddziaływanie instalacji na środowisko