Wydział Mechaniczny
Kierunek: Inżynieria Materiałowa          Specjalność: Inżynieria spajania materiałów
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2016/2017
Data aktualizacji: 10-07-2016
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: Psemestry
IIIIIIIVVVIVII
WCLKPSWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSEWCLKPSE
APrzedmioty ogólne3151999210660245605302302304961453
1Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
60603030
2Język obcy
15012150302302302302304E
3Podstawy przedsiębiorczości
30230302
4Etyka, psychologia i socjologia
30230302
5Prezentacja
15115151
6Podstawy prawa i ergonomia
15115151
7Ochrona własności intelektualnej15196961
BPrzedmioty kierunkowe14551247352403303012045154510906030161357575241804590151528105306015181507515452530153
1Struktura materiałów456301530156
2Zjawiska strukturalne w materiałach1201260303030151563015156E
3Materiały inżynierskie210199045753015306E3015307E3015156E
4Komputerowe wspomaganie projektowania materiałów6043015153015154
5Badania struktury materiałów6063015153015156E
6Badania własności materiałów6063015153015156
7Technologie wytwarzania materiałów908454545458E
8Technologie przetwórstwa materiałów13512607530306E30456E
9Podstawy mechaniki302151515152
10Wytrzymałość materiałów6043015153015154
11Mechanika płynów303151515153
12Grafika inżynierska604154515454
13Podstawy konstrukcji maszyn6043015153015154
14Podstawy eksploatacji maszyn i materiałów302151515152
15Elektrotechnika i elektronika60430301515215152
16Podstawy termodynamiki302151515152
17Wymiana ciepła302151515152
18Zintegrowane systemy zarządzania453301530153
19Wybieralne-IC
302151515152
20Wybieralne-IIC
30230302
21Wybieralne-IIIC
453301530153
22Wybieralne-IVC
302151515152
23Wybieralne-VC
453301530153
24Wybieralne-VIC
302151515152
25Wybieralne-VIIC
302151515152
26Praktyki55
CPrzedmioty specjalnościowe275361204550606030308303043015203024
1Podstawy procesów spawalnicznych604303030304E
2Podstawy technologii spawalniczych604303030304
3Badania własności złącz spawanych604303030304
4Materiały inżynierskie i materiałoznawstwo spawalnicze6063015153015156
5Seminarium dyplomowe30330303
6Przygotowanie pracy dyplomowej5155515
DPrzedmioty podstawowe360311801203030906015151860301515930304
1Matematyka12010606030306E30304
2Fizyka6063015151515315153
3Chemia6073015153015157E
4Informatyka302151515152
5Technologie informacyjne302151515152
6Wybieralne-IB
302151515152
8Wybieralne-IIB
302151515152
Razem24052101134570405601706613513515154530195150451530165135753018075901515301656090453018975154536301051515203030
2405345405375375360360185
Egzaminy12212241
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - Wykład, C - Ćwiczenia, L - Laboratorium, K - Laboratorium komputerowe, P - Projekt, S - Seminarium.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Wybrane aspekty rozwoju człowieka (wybór 1.1 albo 1.2 i 1.3)
A1a Wychowanie fizyczne
A1b Trening relaksacji - radzenie sobie ze stresem
A1c Trening rozwoju emocjonalnego

Język obcy
A1a Język angielski
A1b Język niemiecki
A1c Język francuski
A1d Język rosyjski

Podstawy przedsiębiorczości
A3a Ekonomika przedsiębiorstw
A3b Podstawy inwentyki
A3c Podstawy zarządzania

Etyka, psychologia i socjologia
A4a Psychologia i socjologia pracy
A4b Etyka zawodowa inżyniera

Prezentacja
A5a Komunikacja interpersonalna
A5b Autoprezentacja
A5c Retoryka i techniki prezentacji

Podstawy prawa i ergonomia
A6a Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
A6b Podstawy prawa dla inżyniera-przedsiębiorcy

Wybieralne-VC
B1a Mechanika pękania
B1b Tribologia

Wybieralne-IC
B19a Zarządzanie jakością i dokumentowanie
B19b Planowanie badań i analiza wyników badań

Wybieralne-IIC
B21a Recykling i ochrona środowiska w technologiach materiałowych
B32 Spawalnicze materiały dodatkowe

Wybieralne-IIIC
B23a Mechanika materiałów
B23b Mechanika materiałów kompozytowych

Wybieralne-IVC
B25a Urządzenia i wyposażenie spawalnicze
B25b Ekonomika produkcji

Wybieralne-VIC
B29a Nanostruktury i nanomateriały
B29b Nanotechnologie

Wybieralne-VIIC
B31a Materiałowe bazy danych
B31b Charakterystyki materiałowe

Wybieralne-IB
D6a Chemia fizyczna
D6b Kinetyka reakcji chemicznych

Wybieralne-IIB
D8a Fizyka ciała stałego
D8b Metody statystyczne