Wydział Architektury
Kierunek: Architektura          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: pierwszy          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 03-03-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: AiUsemestry
IIIIIIIVVVIVII
WĆSLPRWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPRE
Aprzedmioty ogólne1808180602602302302
1Język obcy I-A-11206120301301302302
2Wychowanie fizyczne I-A-260260301301
Bprzedmioty podstawowe270211356015604530309453015308152302
1Matematyka I-B-160460302302
2Geometria wykreślna I-B-2907306015304E15303E
3Mechanika budowli I-B-37566015303E30153E
4Fizyka budowli I-B-445445152E302E
Cprzedmioty kierunkowe2366159600255315119690156015019753060150191054560180267530601802310575301803090454518028601517614
1Prawo ekonomika i zarządzanie w procesie inwestycyjnym I-C-1452301530152
2Etyka zawodu architekta; proces inwestycyjny I-C-215115151E
3Ergonomia i BHP w architekturze I-C-315115151
4Rysunek odręczny I-C-4
1806180301301301301301301
5Rzeźba I-C-560260301301
6Techniki komputerowe w projektowaniu I-C-6, sem1-Technologie informac., sem2-Technologia BIM60260301301
7Historia architektury I-C-7
180129090151521515215152E1515215152E15152E
8Historia urbanistyki I-C-860430301515215152E
9Ochrona zabytków I-C-9302151515152
10Architektura współczesna I-C-109066030302E1515215152E
11Budownictwo ogólne I I-C-11
21014901203030330303E1530415304E
12Budownictwo ogólne II I-C-12302151515152
13Materiałoznawstwo I-C-1330330303E
14Konstrukcje budowlane I-C-14456301515153153E
15Instalacje budowlane I-C-1560430301515215152
16WPROWADZENIE DO TEORII PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO I-C-16
30430152E152E
17WPROWADZENIE DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO I-C-17
2401624012081208
18Teoria projektowania architektoniczno-urban. I-C-18
60760152E152E152151
19Projektowanie arch.-urb. I I-C-19
3902439015081508908E
20Projektowanie arch.-urb.II I-C-20
26821268908E908E885
21Teoria projektowania urbanistycznego I-C-21
15215152
22Projektowanie urbanistyczne I-C-22
90890908E
23Architektura i planowanie wsi I I-C-2388588885
24Teoria i zasady projektowania miast I-C-24
15115151
25Rewitalizacja miast I-C-25302151515152
26Komunikacja miejska I-C-28302151515152
EPrzedmioty dyplomowe616151516
1Projektowanie dyplomowe I-E-1
5155515
2Konsultacje specjalistyczne I-E-211111
PPraktyki21062103011203602
1PRAKTYKA RYSUNKOWA I-C-2930130301
2Praktyka budowlana12031201203
3Praktyka inwentaryzacyjna architektoniczna I-C-30 A-1 AK60260602
Razem3032210735240271375120121013590159015030120904590150303012030456018030105303060180120301057530180309045451806030601618130
3032480525435525390420257
Egzaminy25445444
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, Ć - ćwiczenia, S - seminaria, L - laboratoria, P - projekty, R - praktyki.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Projektowanie arch.-urb.II I-C-20
C1 Projektowanie arch.-urb.II I-C-20 sem 5, 6 WCH
C1 Projektowanie arch.-urb.II I-C-20 sem 7 KB
C20a Projektowanie arch.-urb.II I-C-20 sem 5, 6 PG
C20b Projektowanie arch.-urb.II I-C-20 sem 5, 6 KL
C20c Projektowanie arch.-urb.II I-C-20 sem 7 KL
C20d Projektowanie arch.-urb.II I-C-20 sem 7 MZ
C20e Projektowanie arch.-urb.II I-C-20 sem 7 PG

Projektowanie arch.-urb. I I-C-19
C1 Projektowanie arch.-urb. I I-C-19 sem 3, 4 A-3 KP
C1 Projektowanie arch.-urb. I I-C-19 sem 5 A-3 MG
C1a Projektowanie arch.-urb. I I-C-19 sem 3, 4 A-6 TK
C1b Projektowanie arch.-urb. I I-C-19 sem 3, 4 A-3 WS
C1c Projektowanie arch.-urb. I I-C-19 sem 5 A-2 MCH
C1d Projektowanie arch.-urb. I I-C-19 sem 5 A-3 AF
C1e Projektowanie arch.-urb. I I-C-19 sem 5 A-3 AK
C1f Projektowanie arch.-urb. I I-C-19 sem 5 A-3 JG
C1h Projektowanie arch.-urb. I I-C-19 sem 5 A-6 TK
C27 Projektowanie arch.-urb. I I-C-19 sem 5 A-3 MM

Projektowanie urbanistyczne I-C-22
C1 Projektowanie urbanistyczne I-C-22 A-3 AK
C1a Projektowanie urbanistyczne I-C-22 A-3 JG
C1b Projektowanie urbanistyczne I-C-22 A-3 AF
C1c Projektowanie urbanistyczne I-C-22 A-3 KB
C1e Projektowanie urbanistyczne I-C-22 A-5 EWB
C1f Projektowanie urbanistyczne I-C-22 A-5 BP
C2 Projektowanie urbanistyczne I-C-22 A-3 MG
C28 Projektowanie urbanistyczne I-C-22 A-3 MM

Teoria projektowania architektoniczno-urban. I-C-18
C1 Teoria projektowania architektoniczno-urban. I-C-18 sem 5 WCH
C1a Teoria projektowania architektoniczno-urban. I-C-18 sem 3 WS
C1b Teoria projektowania architektoniczno-urban. I-C-18 sem 4 DK
C1c Teoria projektowania architektoniczno-urban. I-C-18 sem 5 KL
C1d Teoria projektowania architektoniczno-urban. I-C-18 sem 5 PG

Rysunek odręczny I-C-4
C1a Rysunek odręczny I-C-4 I rok, sem 1, 2
C1b Rysunek odręczny I-C-4 II rok, sem 3, 4
C1c Rysunek odręczny I-C-4 III rok, sem 6
C1d Rysunek odręczny I-C-4 III rok, sem 5

WPROWADZENIE DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO I-C-17
C1a WPROWADZENIE DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO I-C-17 A-2 MCH
C1b WPROWADZENIE DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO I-C-17 A-3 AK
C1c WPROWADZENIE DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO I-C-17 A-3 GSS
C17 WPROWADZENIE DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO I-C-17 A-3 JK
C17 WPROWADZENIE DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO I-C-17 A-3 MJK

Teoria projektowania urbanistycznego I-C-21
C1a Teoria projektowania urbanistycznego I-C-21 A-3 JG
C1b Teoria projektowania urbanistycznego I-C-21 A-5 ZZ

Budownictwo ogólne I I-C-11
C1a Budownictwo ogólne I I-C-11, r. 1
C1b Budownictwo ogólne I I-C-11, r. 2

Historia architektury I-C-7
C1a Historia architektury I-C-7 AK sem: 1, 2, 3, 4, 5
C1b Historia architektury I-C-7 ZB sem: 6

WPROWADZENIE DO TEORII PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO I-C-16
C16a WPROWADZENIE DO TEORII PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO I-C-16 A-6 MM
C16b WPROWADZENIE DO TEORII PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO I-C-16 A-3 AK
C16c WPROWADZENIE DO TEORII PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO I-C-16 A-3 GSS

Teoria i zasady projektowania miast I-C-24
C24a Teoria projektowania miast I-C-24 ZZ
C24b Teoria projektowania miast I-C-24 EWB

Projektowanie dyplomowe I-E-1
E1 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 AG
E1 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 KB
E1 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 KP
E1 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 JK
E1 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 SK
E1 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 EWG
E1 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 MDS
E1 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 MJK
E1a I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 KK
E1b I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 WS
E1d I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 AK
E1e I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 TK
E1f I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 MM
E1g I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 WB
E1h I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 DK
E1i I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 KL
E1j I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 MM
E1k I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 MZ
E1l I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 PG
E1m I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 JG
E1n I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 MG
E1o I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 AF
E1p I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 WoCh
E1q I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 GSS
E1r I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 KB
E1s I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 AK
E1t I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 WC
E1u I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 JR
E1v I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 JK
E1w I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 ZZ
E1x I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 EWB
E1y I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-7 MJŻ
E1z I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-7 AB
E28 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 TK
E29 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 MM
E30 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 DKK
E31 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 AL
E32 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 BP
E33 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 HM
E34 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-8 MK
E35 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 MCh
E36 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 MKW