Wydział Architektury
Kierunek: Architektura          Specjalność: Master Degree in Architecture in English
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: stacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 03-03-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: AiUsemestry
IIIIII
WĆSLPRWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPRE
Aprzedmioty ogólne15115151
1II-A-1Physical Education15115151
Bprzedmioty podstawowe75530451515215303
2II-B-1 Ecology, Environment Protection302151515152
3II-B-2 History of Art and Culture453153015303
Cprzedmioty kierunkowe85961240169304201206015210267545152102745648
4II-C-2 Landscape Architecture30230302E
5II-C-3 General Building Construction II302151515152
6II-C-4 Building Structures60430301515215152E
7II-C-6 Theory of Architecture and Urban Design
30230151151
8II-C-7 Architecture and Urban Design
210142101057E1057E
8II-C-8 Conservation of Monuments and Revalorisation15115151
9II-C-9 Design for Conservation10571051057E
10II-C-10 Theory of Spatial Planning15215152
11II-C-11 Spatial Planning10571051057E
12II-C-12 Regional Planning302151515152
13II-C-13 Theory and Principles of Urban Planning15115151E
15II-C-15 Rural Architecture and Planning II302151515152
16II-C-16 Specialist Seminar49649496
18II-C-18 Protection of Historical Urban Complexes15215152
19II-C-19 Special Elective Classes15215152
20II-C-20 History of Contemporary Urban Design15215152E
21II-C-21 Urban Design Survey Internship
30130301
22II-C-22 Urban Transport301151515151
23II-C-23 Contemporary Architecture30130301
EPrzedmioty dyplomowe112111011021
25II-E-1 Diploma Design1020101020
26II-E-2 Specialist Consultations11111
PPraktyki12021201202
28Design Intership12021201202
Razem1080902701521530430120135751521012030907515210304515651030
1080555390135
Egzaminy844
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, Ć - ćwiczenia, S - seminaria, L - laboratoria, P - projekty, R - praktyki.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


II-C-6 Theory of Architecture and Urban Design
C6a II-C-6 Theory of Architecture and Urban Design AF
C6b II-C-6 Theory of Architecture and Urban Design KL

II-C-7 Architecture and Urban Design
C7A II-C-7 Architecture and Urban Design AF
C7B II-C-7 Architecture and Urban Design KL

II-C-21 Urban Design Survey Internship
C27a II-C-21 Urban Design Survey Internship EWB
C27b II-C-21 Urban Design Survey Internship ZZ