Wydział Architektury
Kierunek: Architektura          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 03-03-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: AiUsemestry
IIIIII
WĆSLPRWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPRE
Aprzedmioty ogólne15115151
1Wychowanie fizyczne II-A-115115151
Bprzedmioty podstawowe75530451515215303
1Ekologia, ochrona środowiska II-B-1302151515152
2Historia sztuki i kultury II-B-2453153015303
Cprzedmioty kierunkowe85961240169304201206015210267545152102745648
1Ochrona miejskich zespołów zabytkowych II-C-1815215152
2Architektura krajobrazu II-C-230230302E
3Budownictwo ogólne II II-C-3302151515152
4Konstrukcje budowlane II-C-460430301515215152E
5Fakultet II-C-19
15215152
6Teoria projektowania architekt.-urbanistycznego II-C-6
30230151151E
7Projektowanie arch.-urb. II-C-7
210142101057E1057E
8KONSERWACJA ZABYTKÓW I REWALORYZACJA II-C-815115151
9Projektowanie konserwatorskie II-C-9 AK10571051057E
10Teoria planowania przestrzennego II-C-10
15215152E
11Planowanie przestrzenne II-C-11
10571051057E
12Planowanie regionalne II-C-12302151515152
13Teoria i zasady projektowania miast II-C-13
15115151E
14Historia urbanistyki współczesnej II-C-2015215152E
15Architektura i planowanie wsi II II-C-15302151515152
16Seminarium specjalistyczne II-C-16
49649496
17KOMUNIKACJA MIEJSKA II-C-22301151515151
18ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA II-C-2330130301
19Praktyka urbanistyczna II-C-21
30130301
EPrzedmioty dyplomowe112111011021
1Projektowanie dyplomowe II-E-1
1020101020
2Konsultacje specjalistyczne II-E-211111
PPraktyki12021201202
2Praktyka projektowa12021201202
Razem1080902701521530430120135751521012030907515210304515651030
1080555390135
Egzaminy1046
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, Ć - ćwiczenia, S - seminaria, L - laboratoria, P - projekty, R - praktyki.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Teoria projektowania architekt.-urbanistycznego II-C-6
C1 Teoria projektowania architektoniczno-urban. II-C-6 A-2 KB
C1a Teoria projektowania architektoniczno-urban. II-C-6 A-6 MM
C1b Teoria projektowania architektoniczno-urban. II-C-6 A-6 DK
C1c Teoria projektowania architektoniczno-urban. II-C-6 A-3 GSS
C1d Teoria projektowania architektoniczno-urban. II-C-6 A-2 PG
C1e Teoria projektowania architektoniczno-urban. II-C-6 A-2 MZ
C1f Teoria projektowania architektoniczno-urban. II-C-6 A-2 KL

Seminarium specjalistyczne II-C-16
C1 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 KP
C1 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-1 AG
C1 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-4 TK
C1 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-2 KB
C1 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 JK
C1 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 MJK
C1 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-5 MDS
C1 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-1 EWG
C1a Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-1 AK
C1b Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-1 ZB
C1c Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-1 KK
C1d Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-1 MM
C1e Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-2 WB
C1f Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-2 DK
C1g Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-2 KL
C1h Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-2 MM
C1i Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-2 MZ
C1j Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-2 PG
C1l Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 WS
C1m Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 JG
C1n Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 AK
C1o Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 MG
C1p Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 AF
C1q Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-2 WCh
C1r Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 GSS
C1t Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-4 WC
C1u Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-4 JR
C1v Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-4 JK
C1w Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-5 ZZ
C1x Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-5 EWB
C1y Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-7 MJŻ
C1z Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-7 AB
C11 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 KB
C16 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-4 SK
C21 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-2 TK
C24 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 MM
C25 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-3 AL
C26 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-1 DKK
C27 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-5 BP
C28 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-5 HM
C29 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-8 MK
C30 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-2 MCh
C31 Seminarium specjalistyczne II-C-16 A-2 MKW

Projektowanie arch.-urb. II-C-7
C1 Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 2 A-2 KB
C1a Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 1 A-6 TK
C1b Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 1 A-2 MCH
C1c Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 1 A-3 JG
C1e Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 1 A-3 AK
C1f Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 2 A-2 PG
C1g Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 2 A-2 KL
C1h Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 2 A-2 MZ
C1i Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 1 A-3 AF
C1j Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 1 A-3 MG
C22 Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 1 A-3 GSS
C23 Projektowanie arch.-urb. II-C-7 sem 1 A-3 MM

Teoria i zasady projektowania miast II-C-13
C1a Teoria projektowania miast II-C-13 BP
C1b Teoria projektowania miast II-C-13 EWB

Praktyka urbanistyczna II-C-21
C1a Praktyka urbanistyczna A-5 BP
C1b Praktyka urbanistyczna A-5 EWB
C32 Praktyka urbanistyczna A-5 RB

Fakultet II-C-19
C1a Fakultet II-C-1901 Ulica znak miasta
C1b Fakultet II-C-1902 Związki filozofii z tendencjami urbanistyczno-architektonicznymi
C1c Fakultet II-C-1903 Kształtowanie przestrzeni uzdrowisk
C1d Fakultet II-C-1904 Zapis planistyczny w urbanistyce
C1e Fakultet II-C-1905 Miasto inteligentne
C1f Fakultet II-C-1906 Zintegrowane centra transportu
C1g Fakultet II-C-1907 Narracja filmowa i teatralna jako narzędzie analizy i kreacji przestrzeni miasta
C1h Fakultet II-C-1908 Forma urbanistyczna
C1i Fakultet II-C-1909 Architektura współczesna a dziedzictwo historyczne
C1j Fakultet II-C-1910 Współczesny prototyp jako unikalny model budynku
C1k Fakultet II-C-1911 Kształtowanie obiektów użyteczności publicznej w zakresie konferencji, kongresów i wystawiennictwa gospodarczego
C1l Fakultet II-C-1912 Parki wodne
C1m Fakultet II-C-1913 Miejsca nie-miejsca
C1n Fakultet II-C-1914 Kolor i reklama w przestrzeni miasta
C1o Fakultet II-C-1915 Zieleń w architekturze – rola architekta (zieleń w procesie inwestycyjnym)
C1p Fakultet II-C-1916 Psychologia architektury
C1q Fakultet II-C-1917 Rewitalizacja osiedleńczych stref przejściowych
C1r Fakultet II-C-1918 Planowanie przestrzenne w krajach Unii Europejskiej
C1s Fakultet II-C-1919 Teoria i estetyka architektury najnowszej
C1t Fakultet II-C-1920 BIM Modelowanie Informacji o Budynku
C1u Fakultet II-C-1921 Projektowanie parametryczne BIM
C1v Fakultet II-C-1922 Studium zabytkowego obiektu architektury z wykorzystaniem innowacyjnych metod digitalizacji i dokumentacji
C1w Fakultet II-C-1923 Technologia BIM: Rola architekta w wielobranżowym środowisku BIM

Teoria planowania przestrzennego II-C-10
C1a Teoria planowania przestrzennego II-C-10 EWB
C1b Teoria planowania przestrzennego II-C-10 ZZ

Planowanie przestrzenne II-C-11
C1a Planowanie przestrzenne II-C-11 EWB
C1b Planowanie przestrzenne II-C-11 BP

Projektowanie dyplomowe II-E-1
E1 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 MJK
E1 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 TK
E1 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 JK
E1 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 KP
E1 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 KB
E1 I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 AG
E1 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 SK
E1 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 EWG
E1 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 MDS
E1a II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 AK
E1b II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 ZB
E1c II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 KK
E1d II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 MM
E1e II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 WB
E1f II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 DK
E1g II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 KL
E1h II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 MM
E1i II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 MZ
E1j II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 PG
E1l II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 WS
E1m II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 JG
E1n II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 AK
E1o II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 MG
E1p II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 AF
E1q II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 WoCh
E1r II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 GSS
E1t II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 WC
E1u II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 JR
E1v II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-4 JK
E1w II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 ZZ
E1x II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 EWB
E1y II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-7 MJŻ
E1z II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-7 AB
E3 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 TK
E4 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 MM
E5 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-8 MK
E6 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 DKK
E7 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 AL
E8 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-3 KB
E9 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 BP
E10 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-5 HM
E11 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 MCh
E12 II-E-1 Projektowanie dyplomowe A-2 MKW