Wydział Architektury
Kierunek: Architektura Krajobrazu          Specjalność: Bez specjalności
Stopień: drugi          Profil: Ogólnoakademicki          Tryb: niestacjonarne
Lp.Rok ak. wejścia planu: 2017/2018
Data aktualizacji: 03-03-2017
Suma
godz.
ECTSKod kierunku: AKsemestry
IIIIII
WĆSLPRWĆSLPREWĆSLPREWĆSLPRE
Aprzedmioty ogólne15115151
1Wychowanie fizyczne15115151
Bprzedmioty podstawowe60637815151532283
1Historia i teoria kształtowania przestrzeni3032282283E
2Socjologia i psychologia środowiskowa. Komunikacja społeczna303151515153E
Cprzedmioty kierunkowe841832871784533115570451052688622102744461630
3Projektowanie zintegrowane VII założenie w krajobrazie otwartym10571051057
4Projektowanie zintegrowane VIII planowanie przestrz. plany miejscowe
10571051057
5Projektowanie zintegrowane IX planowanie przestrz. plany ochrony
10571051057
6Prawne i ekonomiczne podstawy zarządzania krajobrazem3022282282
7Planowanie przestrzenne3032282283E
8Planowanie przestrzenne - Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich3022282282
9Systemy informacji geograficznej453153015303E
10Inżynieria krajobrazowa3032282283E
11Inżynieria krajobrazowa - Komunikacja3022282282
12Inżynieria środowiska3022282282
13Ochrona środowiska przyrodniczego
60644162283E2283E
14Kształtowanie krajobrazu
908662422822283E2283E
15Ochrona i rekultywacja krajobrazu
453301530153E
16Fakultety_sem. 1
30230302
17Fakultety_sem. 2
30230302
18Projektowanie przeddyplomowe specjalistyczne II st42442
18Fakultety_sem. 3
30230302
19Projektowanie dyplomowe II st.1018101018
20Konsultacje specjalistyczne
22222
Razem91690324151866033117015706010530110702103044461630
916420390106
Egzaminy10442
Litera "E" przy liczbie punktów ECTS wskazuje egzamin z danego przedmiotu.
Legenda: W - wykłady, Ć - ćwiczenia, S - seminaria, L - laboratoria, P - projekty, R - praktyki.
Pobierz ten plan w pliku XLS

Linki do przedmiotów z list


Ochrona i rekultywacja krajobrazu
C1a Ochrona i rekultywacja krajobrazu I
C1b Ochrona i rekultywacja krajobrazu II

Ochrona środowiska przyrodniczego
C1a Ochrona środowiska przyrodniczego_1 sem
C1b Ochrona środowiska przyrodniczego_2 sem.

Kształtowanie krajobrazu
C1a Kształtowanie krajobrazu sem.1
C1b Kształtowanie krajobrazu sem.2
C1c Kształtowanie krajobrazu sem.3

Projektowanie zintegrowane IX planowanie przestrz. plany ochrony
C1a Projektowanie zintegrowane IX planowanie przestrz. plany ochrony 1
C1b Projektowanie zintegrowane IX planowanie przestrz. plany ochrony 2

Konsultacje specjalistyczne
C1a Konsultacje specjalistyczne 1
C1b Konsultacje specjalistyczne 2

Fakultety_sem. 3
C1a Urządzanie obiektów sportowych
C1b Krajobraz jako wartość ekonomiczna

Fakultety_sem. 2
C3a Sacrum krajobrazowe
C3b Projektowanie cmentarzy

Fakultety_sem. 1
C5a Sztuka miejsca - poszukiwanie znaczeń
C5b Zapis kompozycji krajobrazu

Projektowanie zintegrowane VIII planowanie przestrz. plany miejscowe
C5a Projektowanie zintegrowane VIII planowanie przestrz. plany miejscowe 1
C5b Projektowanie zintegrowane VIII planowanie przestrz. plany miejscowe 2